Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  SP, WP

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia proszków, z których sporządza się zawiesiny wodne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stacja Hodowli Roślin (SHR)

  Specjalistyczne gospodarstwo rolne, którego zadaniem jest wytwarzanie nowych odmian roślin uprawnychlub prowadzenie hodowli zachowawczejodmian już istniejących. Ob. SHR-y przekształciły się w Spółki Hodowli Roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spadź

  Słodka, lepka ciecz pojawiająca się w okresie lata na liściach i gałązkach niektórych gatunków drzew (jodła, świerk) zawierająca wydaliny mszyc i czerwców oraz sok komórkowy wyciekający z miejsc nakłutych przez te owady. S. zbierana przez pszczoły, stanowi składnik miodów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stacja Oceny Nasion (SON)

  Laboratorium zajmujące się oceną wartości materiału siewnego w oparciu o znormalizowane metody. Reprezentatywną próbkę nasion do badań pobiera zaprzysiężony próbobiorca, który ją dostarczado SON. Próbka ta podlega wstępnej ocenie, polegającej na badaniu organoleptycznym,tzn. sprawdzeniu zapachu, barwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SL

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia koncentratów rozpuszczalnych, które przed użyciem należy rozcieńczyć wodą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład

  Wydzielona część pola przygotowanego do orki. W praktyce przy ustalaniu szer. s.bierze się gł. pod uwagę liczbę korpusówpłużnych, licząc po ok. 10 m na każdy korpus.Szer. s. powinna być zawsze wielokrotnością szer. roboczej pługa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sonda glebowa, zwięzłościomierz, penetrometr glebowy

  Przyrząd do oznaczania zwięzłości gleby. Zasadą działania s.g. jest pomiar siły, z jaką wbity zostaje do gleby metalowy stożek. Najczęściej są to urządzenia sprężynowe, uderzeniowe, hydrauliczne lub pneumatyczne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słabizny

  Boczne ściany brzucha leżące pomiędzy wyrostkami poprzecznymi kręgów lędźwiowych, guzami biodrowymi, ostatnimżebrem i pachwiną. Górna ich część u bydłanazywana jest dołem głodowym. S. powinnybyć pełne, niezapadnięte i łagodnie przechodzącew sąsiadujące z nimi części tułowia przy wypukłych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składnik pokarmowy czysty

  Termin przyjęty umownie w nawożeniu do interpretacji ilościowej składnika pokarmowego. Umowny symbol nie zawsze odpowiada formie pobieranej przez rośliny, np. fosfor, jako cz.s.p., wyrażany jest symbolem P lub P2O5, natomiast rośliny pobierają ten pierwiastek w formie jonów H2 PO4– i HPO42–.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sorpcja gleby

  Zatrzymywanie przez fazę stałą gleby jonów, cząstek gazów, cieczy, ciał stałycha nawet mikroorganizmów glebowych.Pojęcie s. określa całość procesów adsorpcji iabsorpcji w glebie. Dzięki temu zjawisku skł.pok. nie ulegają wymyciu. S.g. zależy od ilościi jakości koloidów miner. i org...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /2 173

  praca w formacie txt

Do góry