Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Praktyczne możliwości zastosowania promieniowania jonizującego

  Ze względu na wyraźnie niekorzystne oddziaływanie na cechy organoleptyczne i wartość odżywczą dużych dawek promieniowania znalazły praktyczne zastosowanie w technologii żywności tylko dawki średnie i małe.

  Dawki średnie, tj. od 1 kGy do 10 kGy, są wykorzystywane przede wszystkim do przedłużenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki alkaliczne

  Związki alkaliczne mają dobre właściwości emulgujące oraz są zdolne do rozpuszczania stałych cząstek żywności np. białka. Należą do nich:

  Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna). Jest to bardzo silny środek myjący z doskonałymi właściwościami emulgującymi i dyspergującymi. Ma silne właściwości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użycie azotu jako czynnika utrwalającego

  Sama nazwa tego pierwiastka gazowego (gr.: a - nie, zoo - żyje) sugeruje abiotyczny charakter tego bardzo „inertnego” pierwiastka, który w ostatnich czasach jest często stosowany jako środek zastępujący powietrze w różnych zwłaszcza suchych produktach w hermetycznym opakowaniu (gazowe opakowanie). Chodzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy radiacyjnego utrwalania żywności

  Czynnikiem ograniczającym szanse upowszechnienia się tej metody jest stosunkowo wysoki koszt, przy braku zdecydowanej wyższości nad innymi metodami, zwłaszcza apertyzacją lub mrożeniem. Jakkolwiek dotychczas nie stwierdzono większej toksyczności produktów napromieniowanych w porównaniu z produktami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrwalanie przez usunięcie pewnych składników niezbędnych dla drobnoustrojów

  Do kategorii tego rodzaju metod można zaliczyć odpowietrzanie w apertyzacji i wszelkie metody związane z odwadnianiem, a więc różne systemy koncentracji i suszenia żywności, w których bezwarunkową lub warunkową trwałość produktu zawdzięcza się usunięciu lub obniżeniu do granicy krytycznej dwóch...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancje zapobiegające zmianom chemicznym

  Trwałość produktów spożywczych jest uzależniona w dużym stopniu od zachodzących w nich zmian chemicznych, jak utlenianie, polimeryzacja, hydroliza, reakcje brązowienia itp. Wśród tych zmian ważną rolę odgrywają procesy utleniania, którym mogą podlegać praktycznie wszystkie składniki żywności ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleczne napoje fermentowane

  Napoje z mleka poddanego ukwaszeniu przez bakterie fermentacji mlekowej, z ewentualnym współdziałaniem drożdży, stanowią od niepamiętnych czasów formę utrwalonych postaci mleka, w miarę upływu czasu otrzymywano je wg naukowych receptur i metod, opartych na świadomym zastosowaniu czystych, pojedynczych lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędzenie

  Znaczna część wyrobów mięsnych, a także drobiowych i rybnych, jest poddawana procesowi wędzenia trwającemu od ułamka godziny, aż do paru tygodni (zależnie od temperatury i składu dymu oraz charakteru wędzonego produktu). Wędzenie ma na celu:

  1)    nadanie charakterystycznego, cenionego zapachu i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /7 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marynaty grzybowe

  Jakkolwiek ocet, czasem także sok z cytryn i kwas mlekowy, służą przede wszystkim do przyrządzania marynat z surowców roślinnych (grzybów, ogórków), to w pewnych okolicznościach są wykorzystywane również do warunkowego utrwalania produktów mięsnych. Marynaty grzybowe mogą być ostre i łagodne. Marynaty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie promieniowania jonizującego

  Możliwości wykorzystania promieniowania jonizującego do utrwalania żywności datują się od lat trzydziestych, a ich podstawą była dostrzeżona przez Roentgena zdolność głębokiego przenikania przez niezbyt gęste ośrodki materialne wykrytych przez niego w 1895 r. promieni X oraz stwierdzane w dalszych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 347

  praca w formacie txt

Do góry