Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Stacja Ochrony Roślin (SOR)

  Placówka, której zadaniem jest ochrona roślin uprawnych przed agrofagami, polegająca m.in. na ustalaniu prognoz i sygnalizacji pojawiania się agrofagów,poradnictwie oraz ocenie wartości użytkowej pestycydów. SOR podlegają IOR w Poznaniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stado hodowlane

  Grupa zwierząt przeznaczona do reprodukcji o określonym kierunku użytkowania, pozostająca pod działaniem metod hod.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stado zamknięte

  S., do którego nie wprowadza się obcych genów i genotypów zwierząt z zewnątrz stada; kojarzenie zwierząt w s.z.prowadzone jest tylko w obrębie stada podstawowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Split

  Rozwarstwianie się słoniny warstwy przyskórnej od przymięśniowej (s. słoninowy)lub słoniny od mięsa (s. słoninowo-mięsny).Przyczyną powstawania s. są nagłe zmiany wżywieniu tuczników bekonowych. Przysmażonyna patelni plaster z takich tusz jest postrzępionyi dlatego tusze, w których występuje s.są w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sporysz zbóż

  Choroba żyta i pszenżyta, rzadziejjęczmienia i pszenicy, porażająca kłosy powodowana przez grzyb Claviceps purpurea (buławinka czerwona). Przetrwalniki grzyba zanieczyszczają ziarno toksycznymi alkaloidami (ergotyną). Zwalczanie s.z. przez czyszczenie ziarna na stole grawitacyjnym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność roli

  Okresowy stan gleby charakteryzujący się optymalnym układem jej właściwości fizykochem. i biol. uzyskany przezzabiegi agrot. Rola sprawna odznacza się dobrą strukturą, umiarkowaną wilg., bujnymżyciem mikroorganizmów, dobrą zasobnością w skł. pok., korzystnym odczynem i wzmożoną nitryfikacją.

  Do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozologia

  Nauka o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyr., zwł. pod wpływem czynników postępu techn., oraz osposobach zapobiegania lub łagodzenia ujemnych skutków ich działania. S. bada także choroby cywilizacyjne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spulchniacz obrotowy, brona łopatkowa

  Narzędzie do doprawiania roli po orce, podobnedo wału kolczatki, lecz działające energiczniej;elementami roboczymi tego narzędzia są segmenty zbliżone kształtem do pasm wyciętychz talerzy, osadzonych krzyżowo na czterech wałach, połączonych ze sobą przegubowo w kształcie rombu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozotechnika

  Nauka o wykorzystaniu techniki w procesie ochrony i kształtowania środowiska.S. określa metody ochr. środ., zwł. utrzymania biocenozy w stanie możliwie nieskażonym.Posługuje się specjalistyczną aparaturą,która umożliwia systematyczną kontrolę stanu środowiska i sygnalizowanie sytuacji awaryjnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stacja Chemiczno - Rolnicza

  Agrochem. placówka usługowa zajmująca się badaniem zasobności gleb, materiału roślinnego, nawozów,pasz itp. S.Ch-R. zajmują się doradztwem z zakresu nawożenia upraw polowych i ogrodn.,prowadzą szkolenia służby rolnej, opracowują zalecenia nawożenia dla gospodarstw rolnych.W Polsce istnieje 17...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt

Do góry