Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Synantropijne rośliny

  Rośliny wyrastające na terenach przekształconych i użytkowanych przez człowieka, na których roślinność pierwotna została zniszczona.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surfaktanty [ang. surfactant = surf(ace)+ act(ive)+a(ge)nt]

  Rodzaj adiuwantów olejowych zmniejszających napięcie powierzchniowe wody i tym samym zwiększającychzdolność cieczy użytkowej do zwilżania opryskiwanychpow. (np. Adbios, Hyspray, Trend).S. umożliwiające wytworzenie emulsji wodnoolejowej,ułatwiają wnikanie herbicydu dokomórek roślinnych przez drobne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbioza (gr. symbiôsis - współżycie)

  Stałe lub czasowe współżycie organizmów dwu różnych gatunków korzystne dla jednej (komensalizm) lub obu stron (mutualizm). S. polega najczęściejna wymianie pokarmów, wzajemnejochronie przed niebezpieczeństwem, a niekiedyna powiązaniu wspólnym metabolizmem.

  Przykładem jest s. roślin wyższych z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sulfurator

  Urządzenie przeznaczone do odkażania pomieszczeń zamkniętych (fumigacji) parami siarki lub płynnymi zoocydami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strychowanie

  Nieprawidłowy chód konia polegający na uderzaniu podkową jednej kończyny(najczęściej tylnej) o staw pęcinowysąsiedniej, co prowadzi do okaleczeń. Przyczyną s. się konia jest wadliwe ustawienie nóg (zbieżne, szpotawe, iksowate, francuskie).Zob. też ściganie się.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Superbiokumulacja

  W ochronie roślin, proces, w wyniku którego pewne organizmy kumulują pozostałości pestycydów w wyższym stężeniu a niżeli pozostałości stwierdzone w organizmach, którymi się odżywiają.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelanie w źdźbło

  Okres wydłużania siękolejnych międzywęźli, począwszy od najniższego,a skończywszy na dokłosiu. Jest to faza rozwojowa rozpoczynająca najintensywniejszy wzrost rośliny na dł., wzrost pow. liści oraz bujny rozrost systemu korzeniowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Superelita

  Najwyższy stopień kwalifikacji materiału siewnego otrzymywany w gospodarstwach hod. z rozmnożenia materiału matecznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzyki

  Wałeczkowate brodawki sutkowe stanowiące zakończenie ćwiartki wymienia,przez które mleko wydostaje się na zewnątrz.Przy stosowaniu doju mech. duże znaczeniema kształt s., oraz ich osadzenie i ustawienie.Bardzo cienkie s. nie nadają się do doju mech.,gdyż nie wypełniają dostatecznie przestrzeni wkubku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Superfosfat

  Miner. nawóz fosforowy otrzymywany jako produkt działania kwasu siarkowego na drobno zmielone fosforyty lub apatyty.Wytwarzany jest w postaci drobnych szarychgranulek. S. produkowany jest jako pojedynczy(8,3% P) i potrójny (20% P) oraz amoniakowany(z dodatkiem amoniaku) i borowany(z dodatkiem boru).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt

Do góry