Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Synantropizacja

  Proces zmian we florze i faunie pod wpływem antropopresji. Zmiany te polegają na ustępowaniu gat. wrażliwych napresję i zastępowaniu ich przez gat. występującew środowiskach stworzonych przez człowieka(miasta, wioski). Termin ten określarównież proces adaptacji gat. występującychpoprzednio w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie przez stosowanie

  Sposób sz. zapomocą pędu oddzielonego, stosowany wówczas,gdy podkładka i zraz mają bardzo zbliżoną średnicę. Taki sposób sz. stosuje się przysz. krzewów ozdobnych i owocowych, dla otrzymania pnia ziarnkowych drzew owocowych, przede wszystkim przy sz. winorośli na podkładkach odpornych na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szarłat (Amaranthus)

  1. roślina zielna z rodzinyszarłatowatych. Sz. szorstki (A. retroflexus)jest pospolitym chwastem w roślinachokopowych. Sz. zwisły (A. caudatus) jestuprawiany jako roślina ozdobna.

  2. nowa roślina(w Polsce od 1990 r.) znana w czasach prehistorycznych, gł. w Amer. Środkowej.Wyrasta do ponad 2 m. Ma duże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synchronizacja rui

  Prowokowanie rui w ustalonym z góry terminie u wszystkich samic jednocześnie, po uprzednim zadaniu im biol.czynnych subst. chem. o właściwościach gestagennych,tzn. blokujących wydzielanie hormonów gonadotropowych z przysadki mózgowej.Zaprzestanie podawania tego preparatupowoduje wystąpienie rui mniej więcej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienie przez zbliżenie

  Sposób sz., gdzie zraz zbliża się do podkładki i przywiązuje doniej po wykonaniu sz., ale nie oddziela od rośliny matecznej; zraz oddziela się dopiero po zrośnięciu się komponentów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szarpacz słomy

  Dodatkowe urządzenie montowane na obudowie wytrząsacza kombajnu zbożowego, służące do rozdrabniania słomy przeznaczonej na przyoranie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synergetyk

  Związek chem. sam nie posiadającydużej aktywności biol., jednak dodany do preparatu wydatnie wzmacnia jego skuteczność. S. najczęściej dodawanymi do preparatów pestycydowych są m.in.: butoksylan, sezamina,safrol i sesamex.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczelina

  Wolna przestrzeń w glebie powstała po przejściu dłuta głębosza lub wskutek naturalnego spękania wysychającej gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synergizm

  Efekt działania jednego lub większej liczby środków ochrony roślin zastosowanychłącznie, który jest większy aniżeli sumadziałań poszczególnych środków zastosowanychoddzielnie. S. jest wykorzystywany włącznym stosowaniu agrochemikaliów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symptomatologia

  Nauka o objawach chorobowych.W ochronie roślin jest jednym zdziałów fitopatologii; łącznie z etiologią stanowi podstawę diagnostyki chorób roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt

Do góry