Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Ściganie się

  Wada chodu koni, polegająca natym, że przednia część kopyta tylnego lub podkowy tylnej uderza o kopyto lub podkowę przednią. Zob. też strychowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka duża

  Zwierzę lub grupa zwierząt o masie ciała 500 kg. Podstawą do określenia sz.d. jest przeciętna masa jednej dorosłej krowy. Dla innych grup i gatunków zwierząt opracowano współczynniki przeliczeniowe,np. dla jałówek cielnych współczynnik ten wynosi 0,9 a dla lochy z prosiętami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściółka

  1. suchy i miękki materiał (słoma,torf, trociny itp.) podściełany na legowiskach zwierząt gospodarskich.

  2. materiał do ściółkowania gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka obornikowa

  Zwierzę lub grupa zwierząt produkujących rocznie 10 t przefermentowanego obornika (po odliczeniu 25% strat)lub 20 t gnojowicy. Odpowiada to 1 krowie omasie 500 kg, utrzymywanej przez cały rok woborze i otrzymującej 1,5 t słomy na ściółkę.Sz.o. pozwala na obliczenie ilości obornikaod sztuki fiz. różnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściółkowanie gleby

  Przykrywanie gleby słomą, trocinami, kompostem, liśćmi lub czarną folią w celu zmniejszenia parowania wody,niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia erozji.

  Ś.g. zapewnia uprawianym na niej roślinomlepsze warunki cieplne i wilg. oraz zapobiegazaskorupieniu się gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka żywieniowa

  Zwierzę lub grupa zwierząt o rocznym zapotrzebowaniu 3500 jednostek owsianych i 300 kg białka ogólnego strawnego. Przeliczeniowe sz.ż. stosuje sięprzy obliczaniu zapotrzebowania pasz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śluzawica

  Część wargi górnej bydła i innych przeżuwaczy tworząca płytkę nosowo-wargową. U zwierząt zdrowych ś. jest wilgotna i zimna, natomiast sucha i gorąca wskazuje na stan chorobowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szukarek

  Tryk próbnik do wykrywania rui ugrzejących się maciorek. Są to tryki o mniejszej wartości użytkowej, lecz o dużej aktywności płciowej. Trykom tym zakłada się podbrzuchem fartuch, wskutek czego nie mogąone pokrywać się grzejących się maciorek. Mogą je natomiast szybko wyszukiwać w stadzie.Jeden sz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściernianka

  Zielona masa wsiewki (np. koniczyny czerwonej) razem ze ściernią, pozyskiwanana paszę po zbiorze rośliny ochronnej jesienią tego samego roku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkodniki magazynowe

  Owady (np. mącznikmłynarek, wołek zbożowy, mklik mączny,trojszyk ulec) i roztocza (np. rozkruszekmączny, roztoczek owłosiony) przystosowanedo zasiedlania pomieszczeń zamkniętych, wypełnionych ziarnem, nasionami i produktami ich przerobu. Sz.m. wykształciły wspólne cechyułatwiające im przystosowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt

Do góry