Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Tu

  W gleboznawstwie, warstwa torfu turzycowiskowego torfowiska niskiego zbudowana w przewadze z wysokich turzyc z domieszką trzciny. Stosuje się do poziomu gł. O, np. Otntu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubikwisty (łac. ubique - wszędzie)

  Rośliny i zwierzęta o szerokich granicach tolerancji warunków środowiska, przystosowane do występowania w różnych biotopach całej kuli ziemskiej, np. mniszek pospolity.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tuberyzacja

  Zawiązywanie się bulw, np. u ziemniaka. T. u odmian bardzo wczesnych rozpoczyna się średnio po 40 dniach po posadzeniu,u wczesnych i średnio wczesnych – pook. 45 dniach, a u późnych – po 45–50 dniach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trudność uprawy gleby

  Cecha gleby charakteryzująca opory, na jakie napotykają narzędzia i maszyny uprawowe; t.u.g. zależy gł. od ciężkości uprawy gleby i nachylenia terenu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt Fereta

  Graficzne określenie uziarnienia gleby na podstawie procentowej zawartości piasku, pyłu i części spławialnych, zaznaczonych na bokach trójkąta równoramiennego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tostowanie

  Krótkotrwałe ogrzewanie parą wtemp. 95–120 °C surowców spoż., gł. pochodzącychz nasion roślin strączkowych, np.sojowej śruty poekstrakcyjnej, w celu poprawieniawartości odżywczej przez częściowe zniszczenie subst. szkodliwych oraz polepszeniacech smakowych i reologicznych. Produktpo t. ma kolor...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toksyczność

  Fizjol. lub biol. właściwość określająca zdolność związku chem. do szkodliwego działania na organizm żywy lub do wywołaniazranień innych jednak niż zranieniamech. Wyróżnia się t.: doustną, jako toksyczne oddziaływanie na człowieka lub zwierzęta wprzypadku pobrania doustnego oraz ostrą, jako...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Totipotencja

  Zdolność odtwarzania całej rośliny z pojedynczych komórek, wykorzystywana przy rozmnażaniu w kulturach tkankowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja

  1. zdolność organizmu do utrzymywania wszystkich procesów metabolicznych na normalnym poziomie w warunkach działania czynnika stresowego, np. niskiej temp., wysokiej temp., suszy, czynników chem., zasolenia, pestycydów, szkodników i patogenów.

  Odporność organizmu na czynnikiszkodliwe, zdolność do ich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transpiracja

  Wydalanie wody w postaci pary przez rośliny lądowe. Proces ten będący źródłem siły ssącej korzeni, chroni rośliny przed przegrzaniem oraz przyczynia się do rozprowadzania soli mineralnych. W wypadku niedoboruwody roślina dąży do ograniczenia strat wody w procesie t. przez: zamykanieszparek, zmianę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt

Do góry