Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Uprawa roślin

  Całokształt zabiegów stosowanychw produkcji roślinnej, obejmującychzabiegi uprawowe, nawożenie, siew i sadzenie, pielęgnowanie i zbiór roślin oraz przechowywanie plonów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uparciuchy

  Niektóre osobniki dwuletnich roślin korzeniowych (buraków, marchwi),które w drugim roku uprawy nie wydają pędów kwiatowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugór zielony

  Pole obsiane roślinami przeznaczonymi na nawóz zielony w celu poprawienia żyzności i sprawności gleby. Na u.z. wysiewa się rośliny o krótkim okresie wegetacji, np.mieszankę zbożowo-strączkową na zielonąmasę, które umożliwiają wykonanie koniecznychuprawek pod roślinę ozimą. Wprowadzenie roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa scalona

  Uprawa wykonywana zestawem uprawowym, składającym się z 2–3 narzędzi lub maszyn (np. kultywator + wał strunowy+ brona).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa bezorkowa

  Uprawa podstawowa wykonywana maszynami uprawowymi lub narzędziami innymi niż pług lemieszowy lub talerzowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UHT (ang. ultra high temperature)

  Sterylizacja błyskawiczna mleka polegająca na szybkim ogrzaniu go do temp. 130–160 °C (i przetrzymaniu w tej temp. ok. 1 sek.) przez bezpośrednie wprowadzenie do mleka pary, a następnie szybkim ochłodzeniu. Zabieg ten ma na celu zniszczenie zarodników w mleku bez pogorszenia jego wartości biol. Mleko UHT w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa konserwująca (ang. conservation tillage, niem. konservierende Bodenbearbeitung)

  Sposób uprawy z wykorzystaniem mulczowania,mający na celu ochronę gleby przed degradacją oraz zachowanie jej produktywności.Najczęściej odnosi się to do roślin jarych wysiewanych w szerokie rzędy, np. burakacukrowego, kukurydzy, które sieje się wprzemarznięty międzyplon ścierniskowy (facelia,gorczyca...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /2 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ gleby, tekstura gleby

  Sposób przestrzennego ułożenia względem siebie poszczególnych cząstek i agregatów glebowych. Wyróżnia się u.:

  1) luźny, kiedy poszczególneziarna lub agregaty nie są ze sobą sklejone; u.taki jest charakterystyczny dla piasków luźnychi żwirów;

  2) pulchny, występujący wpoziomach próchnicznych gleb...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugór mechaniczny

  Utrzymywanie pow. glebyw sadzie w międzyrzędziach i pod drzewami w stanie wolnym od okrywy roślinnej za pomocąuprawy mech. Aby osiągnąć ten cel glebęnależy spulchniać gł. wiosną, gdyż konkurencjachwastów jest najbardziej niebezpiecznadla roślin sadowniczych. U.m. ma wielewad:

  1) ujemny wpływ na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubój

  Uśmiercenie zwierzęcia w celach konsumpcyjnych.Wyróżnia się u.:

  1) gospodarczy– zabicie zwierzęcia gospodarskiego w celusprzedaży uzyskanego mięsa na rynku;

  2) zkonieczności – zabicie zwierzęcia, które uległonagłemu i ciężkiemu wypadkowi lub ciężkiej i szybko postępującej chorobie (np. wzdęcia)w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt

Do góry