Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Uprawa zminimalizowana (minimum uprawy) (ang. minimum tillage, niem. Minimalbodenbearbeitung)

  U. o ograniczonej intensywności oddziaływania na glebę przez zastąpienie zabiegów głębszych płytszymi lub wyeliminowanie niektórych zabiegów z poszczególnych zespołów uprawek, albo wyeliminowanieniektórych zespołów uprawek z całokształtu uprawy pod określoną roślinę, najczęściej uzupełniona...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytki rolne

  Obszary wykorzystywane rolniczo. Należą tu grunty orne, sady, ogrody, plantacje trwałe (np. chmielniki, szkółki drzew owocowych) oraz trwałe użytki zielone. Zob.też grunty rolne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawka

  Czynność wykonywana narzędziem uprawowym lub maszyną uprawową, np. orka,włókowanie, bronowanie, kultywatorowanie,wałowanie, gryzowanie. Pojedyncza u. na ogółnie wystarcza do spełnienia określonych zadań.Dlatego też najczęściej wykonuje się kilkau., następujących po sobie bezpośrednio lubw pewnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa specjalna

  Uprawa roli w szczególnych przypadkach, np. orka agromelioracyjna,orka łąk, orka terenów po wykarczowaniu drzew, głęboszowanie, wyrównywanie większych nierówności pola.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa podpowierzchniowa

  Spulchnianie głębszych warstw roli lub podskibia narzędziami bezodkładnicowymi (do głęb. 45 cm) ispecjalnymi kultywatorami (do głęb. 25 cm),przy ograniczonym naruszeniu pow.

  Praca takich narzędzi polega na spulchnianiu podcinanejwarstwy gleby bez jej odwracania. Wobrębie warstwy ornej stosowana jest na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukorzeniacze

  Preparaty do przyspieszania ukorzeniania i zwiększania systemu korzeniowego sadzonek zielnych roślin ozdobnych (np.goździków, złocieni) oraz półzdrewniałych sadzonek drzew i krzewów. U. zawierają także fungicydy zabezpieczające rośliny przed chorobami korzeni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa przeciwerozyjna

  Zabiegi agrot. stosowanena terenach falistych powstrzymujące lub osłabiające erozję gleby. Ograniczają one spływ i zmyw powierzchniowy, wzmagająretencję glebową, poprawiają odpornośćwierzchniej warstwy gleby na rozmywanie.Spełnienie tych zadań wymaga stosowaniaspecjalnych zabiegów uprawowych, przyczym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /3 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UL

  Symbol używany w nazwach pestycydówdla określenia roztworów lub zawiesin w postacigotowej do stosowania za pomocą aparaturyultramałoobjętościowej (ULV). Ta formaużytkowa jest wysoko skoncentrowanymroztworem (stężenie subst. czynnej powyżej 80%) stosowanym bez rozcieńczania lub zniewielkim dodatkiem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa roli

  Całokształt zabiegów wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi w celu stworzenia uprawianym roślinomoptymalnych warunków wzrostu i rozwojuoraz podniesienia kultury roli. Podstawowym celem u.r. jest stworzenie optymalnych warunkóww środowisku glebowym do umieszczeniamateriału siewnego, jego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultraelementy

  Pierwiastki chem., jak rtęć,ołów, arsen, srebro, glin, złoto, wchodzące w skład organizmów żywych w ilościach śladowych (poniżej 1 ppm) i pełniące w nich niekiedyważne funkcje. W wyższych stężeniach są silnie toksyczne. Zob. też pierwiastki śladowe, mikroelementy, metale ciężkie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt

Do góry