Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

  Kompleksowa wycena składowych czynników siedliska, tj. agroklimatu, gleby,rzeźby i stosunków wodnych terenu. Gleba decyduje w ok. 75% o wartości waloryzacji, a pozostałe elementy środowiska przyr.: agroklimat,rzeźba terenu i warunki wodne stanowią odpowiednio: 15%, 5% i 5%.

  O ukształtowaniu się tych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprząż

  Ubiór składający się z zespołu polączonych ze sobą pasów rzemiennych lub parcianych, zakładany na konia. U. dzieli się naszorowe (do prac lekkich) i chomątowe (do prac cięższych) składające się z elementów o następujących funkcjach:

  1) kierujące – różnegorodzaju ogłowia;

  2) ciągnące –...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa uproszczona

  Uprawa o ograniczonej liczbie zabiegów, wykonywana maszynami uprawowymi, zestawami uprawowymi i uprawowo-siewnymi, jednak o niezmniejszonej intensywności oddziaływania na rolę niż uprawa tradycyjna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urodzajność

  Zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin, dzięki korzystnym właściwościomfiz., chem. i biol. U. jest wypadkowąnaturalnej żyzności i całokształtu agrotechniki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa uzupełniająca

  Uprawa roli, której zadaniem jest jej doprawienie i przygotowanie do siewu za pomocą kultywatorów, glebogryzarek,wałów, włók i bron.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszczykiwanie

  Usuwanie paznokciami lub sekatorem wierzchołków młodych pędów zielnych,sprzyjające rozwojowi pędów niżej położonych lub wywołujące rozgałęzianie się pędu uszczykniętego. Zob. też pasynkowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa współrzędna

  W warzywnictwie, jednoczesna uprawa na tym samym polu dwu lub kilku gatunków roślin, np. marchwi (plon gł.) irzodkiewki (śródplon). Śródplon charakteryzujesię szybkim tempem wzrostu i wcześnie jestzbierany – przed zacienieniem go przez plongłówny. Plon gł. natomiast cechuje się powolnymtempem wzrostu we...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uziarnienie

  1. stopień wypełnienia kłosa ziarnem.

  2. skład granulometryczny, dawniejskład mechaniczny – procentowa zawartość poszczególnych grup cząstek glebowych ookreślonej wielkości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa zerowa (ang. no-tillage, niem. pfluglose Bodenbearbeitung)

  Przygotowanie pola pod zasiew wyłącznie przez zastosowanie herbicydów totalnych na ściernisko i wykonanie specjalnym siewnikiem siewu bezpośredniego.

  U.z. eliminuje wiele wad uprawy płużnej:naruszenie naturalnego układu gleby, coprowadzi do niszczenia jej struktury i zmniejszenia populacji geobiontów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytki ekologiczne

  Zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczeniedla zachowania unikatowych zasobów genowychi typów siedliskowych. Do u.e. zaliczasię: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne iśródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów,bagna, torfowiska, wydmy, miedze,trwałe zadarnienia wzdłuż cieków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt

Do góry