Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Wegetacja

  Okres intensywnych procesów rozwojowych rośliny w obrębie roku; u roślin ozimych i wieloletnich występuje wiosną tzw.ruszenie wegetacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa uprawna

  Wierzchnia warstwa gleby,której właściwości kształtowane są przez zabiegi agrot. oraz uprawiane rośliny. Jej miąższość wyznacza najgłębiej działający i systematycznie wykonywany zabieg uprawowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartościowość paszy

  Liczba wyrażająca, jaki procent odłożenia tłuszczu, obliczonego na podstawie zawartości strawnych skł. pok. wpaszy, nagromadza się rzeczywiście w ciele zwierzęcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość nawozowa

  Zwyżki plonów roślin obliczane w stosunku do masy wniesionego nawozu org. lub 1 kg czystego składnika nawozów mineralnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warchlaki

  Prosięta w okresie od odsadzenia do włączenia ich do grupy młodzieży hod. lub tuczników. Dł. tego okresu może być różna, zależnie od wieku i masy ciała odsadzonych prosiąt, ich przeznaczenia oraz organizacji produkcji w chlewni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa

  Część profilu glebowego lub geologicznego różniąca się od sąsiednich częściuziarnieniem, składem chem. lub mineralnym;w. zostają naniesione w wyniku procesóweolicznych (lotny piasek), aluwialnych (namuły rzeczne) lub biol. (gytia, torf). Dlatego też należy odróżniać to pojęcie od pojęcia poziomu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa orna

  Wierzchnia warstwa gleby podlegająca działaniu najgłębszych, systematycznie wykonywanych orek. W.o. jest najczęściej utożsamiana z warstwą uprawną. Jej miąższość zależy od głęb. orki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wapno tlenkowe

  Energicznie działający nawóz wapniowy zawierający wapń w formie CaO. Tlenek wapnia otrzymuje się przez wypalanie wapniaka, czyli kopaliny zawierające CaCO3 w temp. 1200 °C. W. t. zalecane jest dowapnowania gleb ciężkich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wapno węglanowe

  Łagodnie działający nawóz wapniowy zawierający wapń w formie CaCO3.Otrzymuje się je przez drobne zmielenie surowej skały wapiennej. Do grupy nawozów węglanowych należą również węglanowe odpady przemysłowe, jak wapna posodowe, poflotacyjne, pocelulozowe, defekacyjne, popioły zespalania węgla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wapnowanie

  1. stosowanie nawozów wapniowychw celu odkwaszenia gleby oraz poprawieniaich właściwości fiz., chem. i biol.W. powoduje koagulację koloidów, a przez topolepszenie stosunków powietrzno-wodnych icieplnych gleb ciężkich. Wpływa dodatnio narozkład subst. org. i rozwój mikroorganizmówpożytecznych dla roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt

Do góry