Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Włóka

  Narzędzie do uprawy uzupełniającej do włókowania, którego zespołem roboczym jest zestaw belek lub obręczy ustawionych poprzecznie do kierunku jazdy

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda amoniakalna

  Płynny nawóz azotowyzawierający 20,5% N, stosowany przedsiewniedoglebowo na głęb. 7–10 cm. Otrzymywanajest przez nasycenie wody amoniakiem. Magazynowanie i transport wymagają szczelnych zbiorników.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda glebowa

  Faza ciekła gleby, stanowiąca roztwór glebowy, biorąca udział we wszystkich zachodzących w niej procesach. Ilość i jakość w. glebie są silnie zróżnicowane i uzależnione od klimatu, rzeźby terenu, warunków hydrogeologicznych, budowy gleby i jej właściwości, sposobu użytkowania, zastosowanych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda gnojowa

  Przesącz spływający ze stosu obornika i gromadzony w specjalnych zbiornikach. W.g. zawiera niewiele skł. pok., dlatego nawożenie w.g. jest nieopłacalne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wertykulator

  Maszyna służąca do wertykulacji,której elementami roboczymi są liczne noże osadzone na obracających się bębnach, tnące pionowo darń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości gleby chemiczne

  Zawartość pierwiastków (makro- i mikroelementów) i ich związków w glebie w formach miner. i org. z uwzględnieniem przemian jakim ulegają. Zawartośći formy występowania pierwiastków decydują o żyzności gleby i warunkach pokarmowych roślin. W.g.ch. zależą od odczynu i buforowości gleby, ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielorak

  Wielostronne narzędzie uprawowe pracujące jako obsypnik, opielacz lub dołownik,w zależności od zamocowanych części roboczych (korpusów obsypnika, noży pielących,gęsiostopek lub innych).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędzidło

  Rodzaj kiełzna składającego się z dwóch metalowych ogniw, połączonych ze sobą przegubowo, oraz dwóch lub czterechpierścieni do przypinania pasków policzkowych.U koni wierzchowych stosuje się w.grube, u zaprzęgowych – cieńsze. Dla młodychkoni zaleca się w. gumowe o łagodniejszym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierność plonowania

  Zdolność roślin uprawnych do wydawania niekoniecznie najwyższych, lecz zawsze opłacalnych, wyrównanych plonów, bez względu na przebieg pogody w poszczególnych latach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węza

  Cienka (1–2 mm) płytka (arkusz) wosk upszczelego, na której wyżłobione są po obustronach zaczątki komórek pszczelich lub trutowych.Węzę można produkować ręcznie napłaskich lub walcowatych matrycach, lub maszynowow wytwórniach w. Na dolną płytkęprasy do w. wlewa się gorący wosk i nakrywapłytką...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt

Do góry