Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Wykopki

  Zbiór roślin okopowych polegający na wykopaniu korzeni (np. buraka, marchwi) lub bulw (ziemniaka, topinamburu), oddzielenia ich od liści, łętów lub naci, oczyszczeniu z ziemi i zwiezieniu do miejsca przeznaczenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania glebowe

  Potrzeby roślin odnośnie środowiska glebowego zapewniającego niezbędne warunki wzrostu i rozwoju do uzyskania optymalnych plonów. Wysokie w.g.posiadają: warzywa, burak cukrowy, lucerna,koniczyna czerwona, tytoń, chmiel, pszenica,średnie: jęczmień jary, kukurydza, rzepak,mak, groch, a niskie: ziemniak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycierka ziemniaczana, pulpa ziemniaczana

  Produkt uboczny przy produkcji krochmalu jako pozostałość po wymyciu skrobi zimną wodą. W.z. wykorzystywana jest jako pasza węglowodanowa. Świeża w. zawiera ok. 8% suchej masy, a po sprasowaniu ok. 25%. Jest to pasza wybitnie energet. o znikomej zawartości białka, uboga w związki mineralne. W stanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychów

  Zabiegi (odpowiednie żywienie, pielęgnowanie,utrzymanie) mające na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków prawidłowego wzrostu i rozwoju młodych zwierząt użytkowych, np. kurcząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik pokrewieństwa

  Liczba określająca genet. podobieństwo między dwoma osobnikami wynikające stąd, że oba osobniki posiadają jednego lub kilku wspólnych przodków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik wytrwałości laktacji, współczynnik Johannsona

  Stosunek ilości mleka udojonego w drugich 100 dniach laktacji do ilości mleka udojonego w pierwszych 100 dniach. Ze względu na obowiązujący miesięczny okres kontroli mlecznej wydajności krów wprowadzono modyfikację w.w.l. Wg niej jest to stosunek ilości udojonego mleka w drugich 90 dniach laktacji do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik reprodukcji i degradacji substancji organicznej

  Wskaźnik określający przyrost lub ubytek subst. org. w glebie wwyniku jednorocznej uprawy określonego gatunkulub grupy roślin na 1 ha, albo zastosowania1 t/ha suchej masy nawozów organicznych.Jest on uzależniony od rodzaju materii org. wprowadzonej do gleby oraz kategorii agronomicznej gleby.

  Wskaźnik ten...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstawka skarlająca

  Część podkładki słabo lub bardzo słabo rosnącej, wszczepiona między podkładkę, zazwyczaj silnie rosnącą, aodmianę szlachetną w celu osłabienia wzrostu drzewa i przyśpieszenia wejścia w okres owocowania; w.s. tworzy niewielki odcinek pnia dł. ok. 30 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik rozmnożenia

  Stosunek plonu nasion z jednostki pow. do masy nasion wysianych na tę pow. Np. dla rzepaku wynosi onok. 4300, a dla ziemniaka ok. 10.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybieg

  Ogrodzony teren na wolnym powietrzu ściśle związany nie tylko z budynkiem, lecz nawet z kojcem, z którego zwierzęta mają swobodne wyjście; w. może mieć nawierzchnię utwardzoną, poza tym żłoby, automaty paszowe, drabiny paszowe, poidła, kąpieliska,czochradła, daszki ocieniające itp. Zob. też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt

Do góry