Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia gleb

  Subst. chem. i radioaktywneoraz mikroorganizmy występujące wglebach w ilościach przekraczających ichnormalną zawartość, niezbędną do zapewnieniaobiegu materii i energii w ekosystemach.Pochodzą one ze stałych i ciekłych odpadówprzemysłowych i komunalnych, gazówi pyłów emitowanych z zakładów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytrwałość nieśności

  Dł. okresu nieśności samicy do pierwszej całkowitej wymiany piór.Na czas pierzenia kura przerywa n., a więcprzy jednorocznym użytkowaniu pożądane sąnioski pierzące się najpóźniej, tj. niosące jaknajdłużej. W.n. określa się liczbą dni n. trwającejdłużej niż 270 dni, licząc od dnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypas

  Żywienie zwierząt na pastwisku lubinnych użytkach zielonych. Rozróżnia się w.:

  1) wolny – wypasanie całej pow. pastwiskajednocześnie; jest to wypas nieracjonalny ipowinien być zaniechany;

  2) kwaterowy –kolejne wypasanie poszczególnych części pastwiska;w.k. jest najbardziej racjonalną metodąwypasu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysłodki

  Produkt uboczny przy produkcji cukru z krajanki buraczanej, po wyługowaniu z niej cukru i rozpuszczalnych składników soku komórkowego. W. wykorzystywane są jako pasza. W. są produkowane jako świeże (10–12% suchej masy), prasowane (20–25%suchej masy) lub suszone (88–90% suchej masy).

  W zależności od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprzenie

  Choroba fizjol. ozimin występująca wtedy, gdy obfite opady śnieżne przykryją niedostatecznie zamarzniętą glebę, wskutek czego silniej oddychające rośliny zamierają z powodu znacznego nagromadzenia się dwutlenku węgla.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysmalenie

  Choroba fizjol. ozimin występującawówczas, gdy przy braku okrywy śnieżnej wieją suche i mroźne wiatry, wysuszające zboża ozime, które nie mogą pobrać wody zzamarzniętej gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypszeniczynienie

  Zmęczenie gleby objawiające się zamieraniem młodych roślin pszenicy porażonych chorobami, gł. podsuszkowymi.W. spowodowane jest zbyt częstą uprawą pszenicy na tym samym polu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wystawa, ekspozycja

  Kierunek nachylenia pow. pola w stosunku do stron świata. W. decyduje o różnym oświetleniu i nagrzewaniu się pow. gleb, w zależności od ustawienia względem stron świata i kąta padania promieni słonecznych.Insolacja i temp. stoków układają się malejąco od południowych i wschodnich do zachodnich i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyradzanie się

  1. obniżanie się plenności i wartości użytkowej odmian roślin uprawnych wskutek niesprzyjających warunków rozwoju, zmian genet. oraz selekcjonującego wpływu chorób roślin; można temu zapobiec przez wymianę materiału siewnego.

  2. utrata przezzwierzęta cech użytkowych z jednoczesnym lepszym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysztorcowanie skib

  Wyoranie skib na głęb.zbliżoną do ich szer. i pozostawienie w pozycji prawie pionowej. W.s. zapewnia głębsze przemarzanie gleby, lepsze jej kruszenie przez mróz oraz lepsze gromadzenie wody pozimowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt

Do góry