Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Zasolenie gleby

  Nadmierne nagromadzenie się soli w warstwie ornej, wpływające ujemnie na rozwój roślin lub uniemożliwiające ich wegetację.Stan z.g. ocenia się metodą pośrednią za pomocą konduktometrycznego pomiaru przewodnictwa elektr. zawiesiny wodnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapładnialność

  Procent samic zapłodnionych(z rozpoznaną ciążą) po pierwszym unasiennieniu.Z. należy do najbardziej miarodajnychw ocenie skuteczności zabiegów unasienniania.U krów nie powinien być niższy niż 60%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasuszanie krowy

  Celowe zaprzestanie dojenia krowy na pewien okres przed porodem, dla umożliwienia normalnego rozwoju płodu, a także wzmocnienia organizmu matki przed następną laktacją.

  Sposób z.k. jest dość prostym zabiegiem, chociaż czasem występują pewne trudności, zwł. u krów bardziej mlecznychlub też w przypadku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaprawa nasienna

  Środek ochrony roślin do traktowania nasion przed wysiewem w celu zabezpieczenia ich przed chorobami przenoszonymi z nasionami lub chorobami i szkodnikami uszkadzającymi kiełkujące nasiona i siewki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrat

  Skaleczenie koronki kopyta konia spowodowane urazami w wyniku nastąpienia jedną kończyną na drugą, co zdarza się najczęściejpodczas zawracania konia lub ścigania się po nie odpowiednim podkuciu zbyt długimipodkowami. Objawem z. jest obecność świeżejrany na koronce albo rany już ropiejącej.W tym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaprawianie nasion

  Pokrywanie materiału siewnego (nasion, bulw, cebul, korzeni rozsadyi sadzonek) warstwą preparatu, który chroni kiełkujące i wschodzące rośliny przed infekcją patogenu lub przed uszkodzeniem przezszkodniki. Preparaty użyte do z. powinny charakteryzować się dobrą przyczepnością do nasion. Z. jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawodnienie gleby

  1. podwyższenie poziomu wody gruntowej, pogarszające warunki ekol.dla roślinności naturalnej lub zmniejszające roln. przydatność gleby.

  2. okresowe lub trwałe zatopienie terenu, powodujące częściowe lub całkowite zniszczenie pokrywy gleboworoślinnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadrzewienia śródpolne

  Nasadzenia drzew ikrzewów poza obszarem lasów, mające jakogł. zadanie wszechstronną poprawę siedliskanaturalnego, poprzez regulację stosunków wodnych, poprawę agroklimatu, osłabienie erozji wodnej i wietrznej, polepszenie warunków zdrowotnych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, ograniczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywar

  Produkt uboczny z gorzelni przy przerobie ziemniaków, zbóż i owoców na alkohol.W. wykorzystywany jest jako pasza. Wartośćżywieniowa w. jest mała. Świeży w. ziemniaczany i zbożowy jest smaczny i poprawia smak pasz słomiastych lub siana o gorszej jakości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaparzanie

  Poddawanie sieczki ze słomy,plew itp. pasz działaniu gorącej pary, wrzątku lub gorącego wywaru w celu ich rozmiękczenia oraz poprawienia smaku i strawności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt

Do góry