Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  ZNAMIĘ

  ZNAMIĘ — górna część słupka kwiatowegoroślin okrytonasiennych; kształt ma bardzo różny;może się składać z jednej lub wielu części; liczbaczęści w znamieniu wskazuje na liczbę owocolistkówtworzących słupek. Podczas zapylaniana znamieniu słupka osiadają ziarnka pyłkui kiełkują w łagiewkę w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZĘTA UŻYTKOWE

  ZWIERZĘTA UŻYTKOWE — gatunki lubrasy -+ zwierząt domowych (w szerokim znaczeniu),które dają człowiekowi korzyści naturygospodarczej, w przeciwieństwie do tzw. zwierzątamatorskich, z których chowu korzyić nie macharakteru utylitarnego (użytkowego), np. kanarek,złota rybka, kot angorski, szereg ras...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI KUMARYNOWE

  ZWIĄZKI KUMARYNOWE — grupa związkówchemicznych działających zabójczo na gry.zonie przez zmniejszenie krzepliwości ich krwi,wskutek czego lekkie uderzenia lub obrażeniaciała powodują wewnętrzne krwotoki, a następnieśmierć zwierząt; najbardziej skuteczne i popularnepreparaty — to -*Warfarin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNĘDZNIENIE

  ZNĘDZNIENIE — w zootechnice rodzaj -♦zwyrodnienia;następuje wskutek zmiany dotychczasowegośrodowiska na nowe, w którym zwierzętanie mogą się zaaklimatyzować; objawia się m. in.-►skarleniem, zmniejszeniem wydajności, płodnościi odporności na choroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWÓD

  ZWÓD — część instalacji piorunochronowej,umieszczona wzdłuż najwyższych części chronionegobudynku, która ma zadanie przejmowaniawyładować piorunowych. Przewody łączą zwodyz-♦uziemieniem instalacji i odprowadzają wyładowaniado ziemi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI ORGANICZNE

  ZWIĄZKI ORGANICZNE — związki węgla,w których budowie główny zrąb stanowią na ogółwiązania między atomami węgla; ze związkóworganicznych zbudowane są wszystkie żywe organizmy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOLOGIA

  ZOOLOGIA — nauka o zwierzętach; zajmujesię systematyką świata zwierzęcego oraz badabudowę ciała, sposób rozmnażania się i trybżycia poszczególnych gatunków zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERCIADŁO WODY

  ZWIERCIADŁO WODY — powierzchnia wodywyznaczona linią przecięcia się wody z brzegamilub ścianami zbiornika; w zbiornikach zamkniętychzwierciadło wody jest zawsze poziome,w ciekach dostosowuje się do spadku cieku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOMETRIA

  ZOOMETRIA — nauka zajmująca się opisemzwierząt na podstawie ich mierzenia; w zootechnicenajważniejsze znaczenie mają pomiaryliniowe ciała zwierząt oraz pomiary ich ciężaru(ważenie); rzadziej stosuje się mierzenie powierzchnilub objętości (-►biometria).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERCIADŁO WÓD GRUNTOWYCH

  ZWIERCIADŁO WÓD GRUNTOWYCH —górna granica pierwszej pod powierzchnią ziemi,bezciśnieniowej warstwy wody; ponad zwierciadłowód gruntowych podnosi się woda kapilarna(wloskowata) w granicach zasięgu wznoszenia siękapilarnego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt

Do góry