Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Agrobiznes

  Zespolone działania człowiekauczestniczące bezpośrednio lub pośrednio wwytwarzaniu finalnych produktów żywnościowych,począwszy od pozyskania surowcówpierwotnych, na gotowej żywności nastole konsumenta skończywszy. A. obejmuje:

  1) przemysł wytwarzający środki produkcjidla rolnictwa i przemysłu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adiuwanty (łac. adiuvare - pomagać, wspierać)

  Wspomagacze – subst. pomocnicze znajdującesię w środkach ochrony roślin obok subst.aktywnej lub też dodawane do cieczy roboczej,poprawiające jej skuteczność biol. poprzezmodyfikacje właściwości fiz. Funkcję a.spełniają środki powierzchniowo czynne (surfaktanty)oraz oleje roślinne czy miner. z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerozolowanie, zamgławianie

  Rozpylanie środków ochrony roślin w postaci aerozolu(mgły) za pomocą specjalnych wytwornicaerozoli, w których preparaty ulegają silnemurozdrobnieniu. Średnica kropel waha się od1 do 50 μm.

  Rozróżniamy aerozole gorące,zimne oraz freonowe. Aerozole gorące wytwarzane są za pomocą wytwornic pulsacyjnych.Z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aeracja

  Napowietrzanie, np. gleby za pomocąnarzędzi lub maszyn spulchniających; takżezabieg pielęgnacyjny na trawnikach intensywnieeksploatowanych. Wykonuje się go maszynamido napowietrzania zwanymi aeratorami,o wielorakich rozwiązaniach konstrukcyjnych.Pod wpływem a. masa korzeni trawwyraźnie się zwiększa, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aficydy

  W ochronie roślin, chem. środkimszycobójcze. Niektóre a. (np. pirymikarb)wywołują u mszyc produkcję feromonu alarmui dyspersję (rozproszenie się), wskutekczego owady nie mogą zakazić roślin wirusami.Mszyce odporne na te a. nie reagują wydzielaniemferomonu. Inne a. (np. deltametryna)nie indukują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerator

  1. ręczne narzędzie do przewietrzaniagleby, niszczenia skorupy i siewek chwastów.Zbudowane jest z kilku elementów roboczychw kształcie gwiazd wykonanych z blachy lubstal. prętów, obracających się na wspólnej osi.

  2. maszyna służąca do aeracji trawników, którejelementami roboczymi są ostro...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aflatoksyna

  Mikotoksyna o silnym działaniumutagennym i rakotwórczym wytwarzanaprzez różne gat. grzybów z rodzajuAspergillus podczas przechowywania artykułówspoż. i pasz w warunkach wysokiej wilgotności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aeroby, tlenowce

  Organizmy, zwł. drobnoustroje,potrzebujące do swego rozwoju wolnegotlenu. Do tej grupy należy wiele bakteriipożytecznych w roln., np. azotobakter, nitryfikatory,bakterie brodawkowe. Zob. też anaeroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ablaktacja

  Szczepienie roślin przez nacięcie ipołączenie gałązek dwóch blisko siebie rosnącychdrzew i krzewów (bez oddzielania odrośliny macierzystej). Odcięcia zrazu od roślinymacierzystej dokonuje się dopiero po jegozrośnięciu z podkładką.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agenda 21

  Najważniejszy z dokumentów przyjętych na konferencji „Szczyt Ziemi” wRio de Janeiro w 1992 r., kreślący wizję stanuśrodowiska i ludzkości oraz wyznaczającyzadania globalne w ochr. środ. na wiek XXI.A. 21 zwraca uwagę na wspólnotę losów ludzi i losu przyrody oraz na konieczności zachowania równowagi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt

Do góry