Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Azotobakteryna

  Szczepionka nawozowa dosporządzania zawiesiny dla roślin niemotylkowychzawierająca żywe komórki azotobakterawiążącego wolny azot z powietrza. Wysiewasię ją z nasionami (rzepaku, kapusty,buraka cukrowego), bulwami (ziemniaka) lubszczepi się nią korzenie rozsady (pomidora) wcelu wzmożenia rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balast

  1. nieaktywny nośnik pestycydu lub nawozu miner. ułatwiający ich stosowanie.

  2. część pobranych w paszy skł. pok., które nieprzyswojone przez organizm w procesie trawienia wydalane są z kałem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotoks

  Polska nazwa insektycydu kontaktowegoprodukowanego na bazie DDT. Z powodu dużej toksyczności dla ssaków i dużej trwałości wycofany z użycia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank nasion

  Zbiór nagromadzonych w glebie nasion zdolnych do kiełkowania w najbardziej optymalnych warunkach dla danego gatunku.Wyróżnia się:

  1) b.n. krótkotrwałych – nasionazdolne do kiełkowania zaraz po osypaniu;

  2) b.n. długotrwałych – nasiona, które abyrozpoczęły kiełkowanie, muszą przejść okresspoczynku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotyny

  Sole kwasu azotawego powstającem.in. w glebie jako pośrednie produkty nitryfikacjizwiązków amonowych lub denitryfikacjiazotanów. Wchłonięte do krwi a. mogąpowodować methemoglobinemię.

  Wysoki poziom a. w przewodzie pokarmowym możewywołać zatrucia zwierząt, prowadząc nawetdo śmierci. Zatruciom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotobakter (Azotobacter)

  Wolno żyjąca wglebie bakteria tlenowa wzbogacająca glebę wazot (20 kg N/ha/rok) poprzez wiązanie go zpowietrza. A. wytwarza też subst. biol. czynnetypu wit., giberelin i auksyn korzystne dlarozwoju roślin. Występuje gł. w glebach żyznycho dobrej strukturze i obojętnym odczynie.

  Do najważniejszych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atest ekologiczny

  Atest nadawany gospodarstwomekol. spełniającym kryteria rolnictwaekol. A.e. uprawnia do zbytu wyprodukowanychpłodów – wg asortymentu i w ilościachobjętych protokołem inspekcji – ze znakiemtowarowym EKOLAND. Na podstawie protokołuz kontroli gospodarstwa Komisja Atestacji Stowarzyszenia EKOLAND podejmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotany

  Sole kwasu azotowego powstające zazotu amonowego w procesie nitryfikacji. Wwarunkach przenawożenia azotem zachodziniebezpieczeństwo nadmiernej koncentracji a.w glebie, wodach i roślinach. Ich nadmiernaobecność jest bardzo szkodliwa dla zwierząt i ludzi, a także prowadzi do eutrofizacji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atomizator, atomizer

  W ochronie roślin,urządzenie do opryskiwania drobnokroplistego,wyposażone w rozpylacze rotacyjne stosowanenp. w opryskiwaczach samolotowych i śmigłowcach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arborycydy, silwicydy

  Środki chem. doniszczenia zbędnych krzewów i drzew oraz ichodrośli. Do a. zalicza się także preparaty powodująceusychanie przeznaczonych do wyrębudrzew, co ułatwia następnie zdejmowaniekory i przyspiesza wysychanie drewna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt

Do góry