Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Bielenie warzyw

  Zabieg pielęgnacyjny wuprawie warzyw polegający na odcięciu dostępuświatła do rośliny lub jej określonej części,dzięki czemu zielone części roślin tracąchlorofil i nabierają białawego koloru, w wynikuczego następuje poprawa ich smakowitości,np. poprzez utratę goryczki u cykorii iendywii oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielice

  Typ gleb bielicoziemnych o budowieprofilu: O–Ees–Bh–Bfe–C. Charakterystycznącechą b. jest brak lub bardzo słabe wykształceniepoziomu akumulacyjnego próchnicy iwyraźna akumulacja ściółki. Ze względu nabardzo silne zakwaszenie, bardzo małą buforowośćoraz małą zawartość skł. pok. – b. sąprawie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Belka polowa

  Element składowy opryskiwacza do opryskiwania upraw polowych w postaci kilku- lub kilkunasto metrowej rury przewodzącej ciecz, na której rozmieszczone są króćce z rozpylaczami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpiecznik korpusu pługa

  Mechanizm sprężynowy lub układ hydrauliczny zabezpieczający korpus pługa przed przeciążeniem. B.k. p. umożliwia odchylenie i samoczynny powrót korpusu płużnego do położenia wyjściowegopo ominięciu przeszkody, np. kamienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawior

  Zachowanie się zwierząt. Zróżnicowanie b. występuje w cyklach dziennych isezonowych w obrębie różnych gatunków, anawet różnych ras zwierząt. B. modyfikowanyjest przez środowisko w miarę wzrostuzwierząt. Wyróżnia się:

  1) b. podczas odżywianiasię;

  2) b. wydalania;

  3) b. seksualny;

  4) b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie brodawkowe

  B. glebowe z rodzaju Rhizobium i Bradyrhizobium żyjące w symbioziez roślinami motylkowatymi, które tworzą na swych korzeniach narośla, tzw. brodawki korzeniowe. Bakterie te mają zdolność wiązania wolnego azotu, dzięki czemu zaopatrująrośliny w azot (40–550 kg N/ha/rok).

  W wyniku tej symbiozy rośliny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bekon

  Odpowiednio obrobione (bez głowy,stópek i kręgosłupa) i peklowane półtusze wieprzowe z młodych i specjalnie żywionychtuczników mięsnych. Proces technol. produkcjib. składa się z uboju, obróbki, peklowaniaoraz pakowania i transportu. B. ma dużą wartośćtowarową i odżywczą, gdyż – pozbawionykości – w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteriocydy

  Chem. środki stosowane przeciwko chorobom wywoływanym przez bakterie.Do b. należą antybiotyki, sulfamidy, preparaty miedziowe i in.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteriofagi (gr. phagein - pożerać)

  Grupa wirusów mająca zdolność rozpuszczania komórekbakterii. Są szkodliwe, gdy atakująbakterie pożyteczne, np. bakterie brodawkoweroślin motylkowatych.

  Działalność b. odbija się ujemnie na wzroście roślin, obniżając ichplon wskutek głodu azotowego. Nadmiernyrozwój b. jest jedną z przyczyn...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterioza

  Choroba roślin wywołana przez bakterie, powodująca więdnięcie roślin, zgniliznę,plamistość, nekrozę. Przykładem b. jest:b. obwódkowa fasoli, b. pierścieniowa ziemniaka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt

Do góry