Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Bonitacja gleb

  Ocena jakości gleb pod względemich wartości użytkowej, uwzględniającażyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopieńkultury gleby i trudność uprawy w powiązaniuz agroklimatem, rzeźbą terenu orazniektórymi elementami stosunków gosp. Wzależności od przyjętej b. wartość tę wyrażasię w klasach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotechnocenoza

  Złożony system składającysię z elementów przyr. oraz trwałych wytworówtechniki (budynki, ulice, środki transportui łączności, budynki użyteczności publicznej,zakłady przemysłowe itp.). B. są więc wsie,miasta, okręgi przemysłowe, węzły komunikacyjne,a także pola uprawne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronowanie

  Zabieg uprawowy wykonywanybroną w celu płytkiego spulchnienia roli, pokruszenia brył i skorupy glebowej, zniszczenia chwastów, wyrównania pow. pola oraz przykrycia materiału siewnego, nawozów miner.lub środków ochrony roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonitacja zwierząt

  Ocena wartości hod. iużytkowej zwierząt. B. przeprowadza siępunktowo lub za pomocą umownych znaków(klucza bonitacyjnego) z podkreśleniem zalet iwad ocenianego zwierzęcia. Istota b. polegagł. na tym, że wycenie nie jest poddawanezwierzę jako całość, lecz poszczególne jegopartie i dopiero zsumowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotechnologia

  Nauka interdyscyplinarna łącząca biologię, genetykę, biochemię, inżynierięgenet. i mikrobiologię, zajmująca sięotrzymywaniem produktów za pomocą czynnikówbiol., tj. mikroorganizmów, wirusów,komórek zwierzęcych i roślinnych oraz subst. pozakomórkowych i składników komórek.

  Dotyczy to m.in. hodowli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronowanie pielęgnacyjne

  B. stosowanepodczas pielęgnowania większości roślinuprawnych w celu:

  1) przeciwdziałania tworzeniusię skorupy glebowej lub jej zniszczenia;

  2) zniszczenia wschodzących chwastów;

  3) umożliwienia przerzedzenia zasiewów lubpobudzenia ich do intensywnego wzrostu;

  4)wymieszania z glebą nawozów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Br

  W gleboznawstwie, akumulacja na miejscu(wzbogacenie in situ) nieiluwialna typowa dlagleb brunatnych. Stosuje się w połączeniu zpoziomem gł. B, np. Bbr w glebach brunatnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotesty

  Testy biol. służące do oceny stanuśrodowiska. Do oceny skażenia gleb wykorzystywanesą następujące testy:

  1) test kiełkowaniai wzrostu roślin wskaźnikowych (gorczycybiałej, sałaty, owsa siewnego, jęczmienia), np.do oceny pozostałości herbicydów;

  2) testwzrostu i rozwoju korzeni (cebuli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brakowanie zwierząt

  Usuwanie ze stadaosobników nie spełniających stawianych przezhodowcę warunków, np. pokrojowych (wadybudowy), produkcyjnych (niska wydajność),rozpłodowych (jałowienie, małe mioty u loch) albo w związku z osiągnięciem określonegowieku, przebyciem choroby lub wypadkiemuniemożliwiającym dalsze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biotop

  Środowisko życia organizmów roślinnychi zwierzęcych charakteryzujące się swoistymskładem czynników abiotycznych (glebowychi klim.). B. jest nieożywioną częścią ekosystemu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt

Do góry