Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki glebotwórcze

  Cz. wpływające napowstawanie i kształtowanie się gleby, jak:biosfera, klimat, stosunki hydrol., skała macierzysta,rzeźba terenu, działalność człowieka iczas. Cz.g. współdziałają ze sobą i tylko przezich wspólne dynamiczne działanie z martwejskały powstaje ożywiony i ulegający ciągłymprzemianom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarne ziemie

  Rząd gleb semihydrogenicznych,których powstanie wiąże się z akumulacjąmaterii org. w warunkach dużej wilg. wminer. utworach glebowych zasobnych w węglanwapnia i części ilaste.

  W utworach tych zachodzi proces łączenia się związków humusowychwysyconych wapniem z iłem koloidalnymw próchniczne związki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki plonotwórcze

  Cz. wpływające napodniesienie wys. plonowania roślin. Wyróżniasię cz.p.:

  1) siedliskowe (pogoda, gleba,rzeźba terenu);

  2) agrotechniczne (przedplon,uprawa roli, nawożenie, nawadnianie, ochronaroślin, pielęgnowanie);

  3) hodowlane (nowegatunki, odmiany, mieszańce).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarnoziemy, gleby czarnoziemne

  Typ gleb autogenicznych reliktowych wytworzonych zlessów pod wpływem roślinności stepowej, wktórych głęb. poziomu próchnicznego, wykształconegoprzez naturalny proces glebotwórczy,wynosi nie mniej niż 40 cm (ok. 3%próchnicy). Cz. dzieli się na dwa podtypy: cz.niezdegradowane o budowie profilu: A–AC–Cca lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czystość materiału siewnego

  Procentowy udział normalnie wykształconych i nie uszkodzonych nasion danego gat. w badanej próbce. Cecha ta wykorzystywana jest do obliczania wartości użytkowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstotliwość oproszeń

  Liczba miotów, jakąśrednio uzyskuje się od 1 lochy w stadzie wciągu roku. Cz. o. powyżej 2,1 określa się jako wysoką.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czystość odmianowa

  Stopień zanieczyszczeniaplantacji nasiennej roślinami innych odmiantego samego gatunku. Plantacja odmianowoczysta nie zawiera tego rodzaju domieszek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człon zmianowania

  Fragment zmianowaniazłożony z co najmniej dwóch roślin (cz. 2-polowy), lub trzech, czterech roślin (cz. 3-polowy, cz. 4-polowy) itd., przy czym pierwsząjest zawsze roślina polepszająca wartośćstanowiska (roślina niezbożowa), a następne –jedna, dwie lub trzy rośliny pogarszające (zbożowe). Cz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  D4

  W rolnictwie biodynamicznym roztwórhomeopatyczny 1 g popiołu po spopieleniu iroztarciu kilkudziesięciu sztuk szkodników,nasion chwastów lub patogenów chorób grzybowych,otrzymany po czwartym rozcieńczeniuwodą (9 ml x 3 min – 90 ml x 3 min –900 ml x 3 min – 9000 ml x 3 min) i nadającysię do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czop

  W sadownictwie, kilkucentymetrowykawałek przyciętego dziczka nad zokulizowanymoczkiem odmiany szlachetnej. Cz. służyza podporę dla młodego pędu wyrastającego z tego oczka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt

Do góry