Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  DDT (dwuchlorodwufenylotrójchloroetan)

  Subst. czynna azotoksu o właściwościach owadobójczych.DDT odegrało ogromną rolę wczasie II wojny światowej. Był bowiem użyty do zwalczania wszy i ochronił wojska alianckieprzed tyfusem. Stosowano go równieżmasowo do zwalczania wszy wiele lat po IIwojnie światowej.

  Obliczono, że do 1953 r.DDT...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denitryfikacja

  Rozkład związków azotowychpołączony z wydzielaniem się wolnego azotu,zachodzący pod wpływem drobnoustrojówglebowych w warunkach beztlenowych. Procesten jest niekorzystny dla rolnictwa, gdyżzubaża glebę w azot przyswajalny dla roślin.W warunkach naturalnych o przebiegu d. wglebie decydują:

  1) obecność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decesja

  Wzmożony proces humifikacji i mineralizacji org. składników gleb hydrogenicznych,składający się na proces murszenia iprzebiegający w warunkach zmniejszonegolub przerwanego uwodnienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dennica

  Dno ula przybite na stałe do korpusu lub odejmowane. D. ruchoma ula wielokorpusowego jest nachylona w kierunku wylotu, co umożliwia odprowadzenie wody, która może dostać się do ula podczas opadów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defoliacja

  Wywoływanie opadania liści roślinprzez opryskiwanie środkiem chem. (defoliantem)w celu przyspieszenia dojrzewania roślini ułatwienia zbioru. Zabieg ten ma zastosowaniena nasiennych plantacjach wolno dojrzewającychroślin strączkowych, jak łubin, bobik,na 1–3 tyg. przed zbiorem. D. znajdujetakże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawka pokarmowa

  Dobowa ilość pasz przeznaczonychdla jednego zwierzęcia lub grupyzwierząt w jednostce czasu. Prawidłowo ułożona d.p. powinna odpowiadać następującymwymaganiom:

  1) wartością pokarmową odpowiadaćnormie żywienia;

  2) składać się z różnorodnychpasz;

  3) w jej skład powinnywchodzić te pasze, które...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darniowanie

  Pokrywanie pow. gleby, np.skarpy, boiska, darnią w celu jej utrwaleniaalbo w celu założenia nowych trawników.Darń należy pobrać z łąk o strukturze średnio zwięzłej i bardzo dobrze rozwiniętym systemiekorzeniowym (trawy luźnokępkowe i rozłogowe).Do d. boisk sportowych nadaje się darńo zwartej masie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czteropolówka

  Płodozmian składający się zczterech elementów zmianowania. Typową cz.jest płodozmian norfolski na gleby lekkie(ziemniak, owies, łubin żółty, żyto) i ciężkie(burak cukrowy, jęczmień jary z wsiewką koniczyny czerwonej, koniczyna czerwona,pszenica ozima).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarcie miotły

  Różnej wielkości skupienianienormalnie rozwiniętych pędów, np. czereśnilub jodły, powstające wskutek porażenia ipobudzenia do rozwoju pączków śpiących.Cz.m. powstają najczęściej pod wpływemporażenia przez pasożytnicze grzyby z rzęduzewnętrzniaków workowych (Taphrinales).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darń, darnina

  Zwarty kobierzec traw wraz zwarstwą gleby gęsto przerośniętej ich korzeniami.Tworzenie się d. sprzyja gromadzeniusię dużej ilości próchnicy i powstawaniu strukturygruzełkowatej. Zob. też darniowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt

Do góry