Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Drabina paszowa

  Konstrukcja z rur stal. lubdrewna montowana między przednią krawędzią żłobu a legowiskiem w celu ograniczenia ruchu zwierzęcia do przodu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziurkacz do ramek

  W pszczelarstwie, przyrząd do wykonywania otworów do przewlekaniadrutu w beleczkach ramki. Najprostszy jestd. do wykonywania pojedynczych otworów, działający na zasadzie dźwigni, z wymienialnąigłą. W większych pasiekach używa się wiertarkiz kompletem głowic do wierteł, umożliwiającejjednoczesne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywa azotanowa

  Podstawowy dokument Unii Europejskiej w sprawie ochronywód przed zanieczyszczeniami powodowanymiprzez azotany pochodzące ze źródeł związanychz rolnictwem. Zgodnie z ustanowionąd. o jakości wody pitnej – stężenie azotanów wtakiej wodzie nie może przekraczać 50 mgNO3 lub 11,3 mg N–NO3 w 1 dm–3.

  D.a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drożdżowanie

  Wzbogacanie paszy, np. zmielonegoziarna w drożdże w celu zwiększeniailości wit. z grupy B oraz poprawienia jej smakowitości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzwonki

  Parzyste, silnie unaczynione płatyskórne znajdujące się poniżej dzioba, rozwijającesię równocześnie z grzebieniem. Nieprawidłowowykształcone d. mogą obniżać ocenękogutów przy selekcji lub dyskwalifikować jejako reproduktory.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysekcja

  Jeden z elementów analizy poubojowej,mającej na celu ustalenie wydajnościrzeźnej i technol. tuszy zwierzęcej. D. polegana oddzieleniu z całej, z pół- lub ćwierćtuszy,albo z określonych wyrębów poszczególnychelementów tkankowych: mięśni, tłuszczu, kościoraz na określeniu ich wzajemnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzewo owocowe

  D. uprawiane w sadachprodukcyjnych. W zależności od wys. pniawyróżnia się następujące formy d.o.:

  1) krzaczaste– mające pierwsze rozgałęzienia bocznena wys. 40–60 cm;

  2) niskopienne – mającepierwsze rozgałęzienia boczne na wys. 60–80 cm;

  3) pienne – mające pierwsze rozgałęzieniana wys. 120–140...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dział

  Nadrzędna jednostka systematycznaobejmująca gleby wytworzone albo pod przeważającymwpływem jednego z czynnikówglebotwórczych (gleby litogeniczne, semihydrogeniczne,hydrogeniczne i antropogeniczne)albo pod wpływem wszystkich czynników bez wyraźnej przewagi jednego z nich (gleby autogeniczne).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dutka

  Przyrząd do poskramiania koni składającysię z dwóch kawałków drewna połączonychze sobą zawiasowo, między które ujmujesię górną wargę konia i ją zaciska – ból spowodowanyuciskiem d. odwraca uwagę zwierzęciai pozwala na wykonanie zabiegów leczniczych.Zaciśnięta d. hamuje dopływ krwi,dlatego nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziczka

  Młode drzewo owocowe lub ozdobnewyrosłe z nasienia, używane do szczepieniaodmian szlachetnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /97

  praca w formacie txt

Do góry