Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  EC

  Symbol używany w nazwach pestycydówdla określenia koncentratów do sporządzania emulsji wodnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECEAT - Poland

  (ang. European Centre for Ecological Agriculture and Tourism – Poland - Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki Oddział w Polsce), pozarządowa organizacja zarejestrowana jako stowarzyszeniew 1993 r., którego celem jest promocjarolnictwa ekologicznego i ekoturystyki.

  ECEAT-Poland łączy w sobie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edaficzne czynniki

  Czynniki glebowe warunkujące wzrost i rozwój roślin uprawnych, np.struktura, zawartość tlenu i wody, ilość próchnicy,kwasowość, ilość organizmów glebowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edafologia (gr. edaphos - gleba)

  Nauka o glebierozpatrywanej pod kątem przydatności doprodukcji roślinnej. Rozpatruje ona różne właściwościgleb i ich stosunek do produkcji roślinnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dżdżownica kompostowa, dżdżownica kalifornijska

  Dż. wyhodowana specjalnie doprodukcji wermikompostu. Powstała ze skrzyżowania gatunków Eisenia fetida x Lumbricusrubellus. Wykorzystuje się je w testach toksyczności pestycydów, gł. przy ich rejestracjioraz do oceny postępów bioremediacji gleb,gdzie na podstawie ich reakcji, zmian biomasyoraz rozrodczości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dżdżownica ziemna

  Skąposzczet o dł. 90–190 mm żyjący w wilgotnych, przewiewnychglebach. Drążąc korytarze w glebie oraz przepuszczającprzez przewód pokarmowy subst.org. i miner. cząstki gleby (ok. 1000 kg glebyna 1 ha w ciągu 6 mies.), przyczyniają się dojej przemieszczania, spulchniania, do tworzeniastruktury...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieciuchowatość

  Wyrastanie wtórnych bulw u ziemniaka spowodowane długotrwałym ichprzechowywaniem w suchym, zbyt ciepłym(ok. 10 °C) pomieszczeniu lub zmienną pogodąw czasie wegetacji (opadami po okresiesuszy). Dzieciuchy (małe bulwy) mogą dorównywaćwielkością nawet bulwie macierzystej.

  Bulwy takie mają mniejszą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dy

  Odm. sapropelu składająca się z koloidalnych związków humusowych pochodzących zrozkładu materii roślinnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziób lemiesza

  Najdalej wysunięta do przoduczęść lemiesza, posiadająca od spodu zgrubienie(zapas materiału) w celu regeneracji. D.l.ułatwia szybkie zagłębianie się pługa, poprawiajego stateczność oraz zmniejsza opory orki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyfuzja

  Samorzutne przenikanie cząsteczekjednej subst. do drugiej przy bezpośrednimzetknięciu, wywołane bezładnym ruchemcieplnym cząsteczek; do zjawisk dyfuzyjnychnależy absorpcja, adsorpcja i osmoza; dyfuzjama duże znaczenie w nawożeniu i pobieraniuskł. pok. przez rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry