Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Ekstensywność

  1. sposób gospodarowania przy małym nakładzie pracy i środków.

  2. pojęcie używane m.in. przy chorobach pasożytniczych,oznaczające wielkość zarobaczeniadanego osobnika ustaloną na podstawiebadania lab., a wyrażaną liczbą krzyżyków,np. + – bardzo mała e., ++++ – bardzo duża...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELISA (ang. Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

  Test stosowany w immunodiagnostyce do wykrywania i identyfikacji wirusów u roślini zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstruzja (łac. extrudere - usuwać, wypychać)

  Przetwarzanie surowców i materiałów pochodzeniabiol. na cele spożywcze lub paszowepolegające na ich przetłaczaniu przez ekstruderypod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temp. (140–180 °C) do komory schładzającej. E. poprawia strawność skł. pok.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Embrionalizm

  Wada rozwojowa w okresieżycia płodowego powstała np. wskutek ogólnegoskąpego żywienia matki w okresie ciąży,niedożywienia jej pod względem ilości lubwartości biol. białka oraz ilości subst. miner. iwit., ogólnego niedorozwoju matki lub wskutek występujących już silnych objawów starzeniasię...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność gleby

  Zdolność zakłóconego ekosystemu gleby do powrotu po zakłóceniudo nowej dynamicznej równowagi. Możemywyróżnić 3 formy e.g.: fiz., chem. i biol. Każdaz tych form e. powoduje, że procesy zakłócającesystem tworzą zmiany w glebie, alezmiany te mogą być odwracalne tak dalece,zanim nie przekroczą progu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emitery, kroplowniki

  Urządzenia osadzonena rurociągu w postaci mikrorurek z polietylenuo dużej szczelności, z których woda wypływakroplami lub delikatnymi strużkami. E.stosowane są przy nawadnianiu kroplowym. Wyróżnia się e.:

  1) w postaci otworów – są topowycinane w przewodzie nawadniającymotwory o średnicy 0,8–1 mm...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologizacja rolnictwa

  Uwzględnianie w działalności roln., obok dominujących dotychczaskryteriów ekonom., w nie mniejszymstopniu podstaw ekol. w celu ochr. środ. i produkcjizdrowej żywności. Realizuje się to poprzez:

  1) bezwzględne przestrzeganie zasady,że żywność nie może stanowić zagrożenia dlazdrowia konsumentów;

  2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspelery (łac. expellere - wypędzać, wyrzucać)

  Produkty uboczne przemysłu olejarskiegow postaci grudek powstałych w wynikuwyciskania oleju z nasion w wysokiej temp. zapomocą pras ślimakowych lub wrzecionowych. E. wykorzystywane są jako pasza zawierająca 5–8% tłuszczu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekoton

  Strefa przejściowa między dwomasąsiadującymi ekosystemami, np. między lasemi łąką. W strefie tej obserwuje się zazwyczajzarówno przenikanie komponentów jednejbiocenozy do drugiej, a więc występowaniegat. charakterystycznych dla obu stref sąsiednich,jak i specyficzną dla e. florę i faunę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekomarketing, marketing ekologiczny

  Szczególny rodzaj strategii, polegający na stosowaniumetod biol. w produkcji i przetwórstwieżywności oraz wykorzystywaniu ekologiiw działalności marketingowej. Kluczowąrolę w e. wyrobów spoż. odgrywa strategiaproduktu (kształtowanie wielkości i strukturyprodukcji) oraz komunikacji (promocji). W polityce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 006

  praca w formacie txt

Do góry