Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Farmeryzacja

  Koncepcja przekształcania rolnictwa na wzór zachodniego, tj. intensywnego,nastawionego przede wszystkim na produkcję towarową na dużą skalę. Takie rolnictwo jest wysokonakładowe, w dużym stopniu zmechanizowane,wyspecjalizowane, stosujące intensywniechem. środki nawożenia i ochronyroślin. F. obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ferma przemysłowa

  Jednostka produkcyjna umożliwiająca wytwarzanie mleka, żywcaoraz jaj, w oparciu o metody chowu przemysłowego.Do podstawowych elementów przemysłowych technologii produkcji zwierzęcej zalicza się:

  1) równomierne rozłożenie produkcjiw czasie;

  2) ściśle oznaczony wymaganiami rynku standard produkcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fauna glebowa

  Ogół gatunków zwierząt wśrodowisku glebowym. Zależnie od wielkości pojedynczych osobników f.g. dzieli się na:

  1) mikrofaunę – organizmy poniżej 0,2 mm, np.pierwotniaki, nicienie;

  2) mezofaunę – organizmyo rozmiarach 0,2–4 mm, np. skoczogonki;

  3) makrofaunę – w skład jej wchodzą osobnikio wielkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentacja

  Rozkład subst. org. przez mikroorganizmyz wydzieleniem energii. Celem f.jest uszlachetnienie substratu (np. tytoniu,herbaty, siana) lub otrzymanie pewnychzwiązków chem. (alkoholu etylowego, kwasuoctowego, kwasu mlekowego, kwasu cytrynowego,penicyliny).

  Najczęściej stosowana jest f. alkoholowa, zachodząca pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy rozwojowe, agrofenofazy, fenofazy

  Krótkie okresy pojawiania się w życiu roślincharakterystycznych i niepowtarzalnych cechmorf. F.r. określa się na podstawie odpowiedniegostanu morf. rośliny trwającego przez pewien czas, nieco różny w różnychlatach.

  Za początek f.r. przyjmuje się wystąpieniecharakterystycznych zjawisk u 10% roślin w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentacja obornika

  Procesy zachodzące wczasie przechowywania obornika, prowadzącedo rozkładu węglowodanów i białek oraz zawężeniastosunku C:N. Wyróżnia się f.o.:

  1) na gorąco, czyli procesy zachodzące podczas przechowywania obornika układanego w pryzmypoczątkowo luźno, a następnie ugniatanego,który na skutek dostępu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Es

  W gleboznawstwie, eluwialne wymycieżelaza i glinu; stosuje się do poziomu gł. E wglebach bielicoziemnych i glejo-bielicoziemnych,np. Ees.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enzootia

  Występowanie zachorowań na daną chorobę wśród zwierząt na określonym tereniei w liczbie utrzymującej się przez wiele lat na podobnym poziomie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Et

  W gleboznawstwie, eluwialne wymyciefrakcji ilastej. Stosuje się do poziomu E glebpłowych, np. Eet.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epibionty

  Gatunki żyjące na pow. zwierząt iroślin, wykorzystujące te organizmy tylko jako podłoże (miejsce przyczepu), a nie odżywiające się ich kosztem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt

Do góry