Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Forma użytkowa

  W ochronie roślin, kombinacja różnych składników, która sprawia, żesubst. biol. czynna preparatu nabiera optymalnychwłaściwości fizykochem. Każda f.u. maswoje oznaczenie kodowe złożone z dwu liter.

  Najczęściej używane f.u. to: koncentraty do sporządzania emulsji wodnej (EC), koncentratyrozpuszczalne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frakcja granulometryczna

  Zbiór cząstekglebowych o określonych średnicach, mieszczącychsię w przedziale liczb granicznych,które wyznaczają największą i najmniejsząśrednicę zastępczą określonej frakcji. W obrębiefrakcji wyróżnia się części szkieletowe ośrednicy powyżej 1 mm oraz części ziemiste, ośrednicy poniżej 1...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formulacja

  Produkcja formy użytkowej środka ochrony roślin, polegająca na łączeniu substancji aktywnej z substancjami pomocniczymi (EC, WP, SL i in.).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotron

  Zespół specjalnych pomieszczeń, wktórych można wytwarzać ściśle kontrolowanewarunki wegetacji roślin (temp., wilg., oświetlenie, skład powietrza). F. wykorzystywanesą w doświadczalnictwie. Dzięki f. możemypoznać znaczenie i wpływ poszczególnego czynnika klim. oraz reakcję rośliny nadawki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fryty (fr. frire - smażyć)

  Mikronawozy o długotrwałymdziałaniu otrzymywane w wynikustapiania soli techn. zawierających mikroelementyz tlenkami metali (np. boraks+tlenekmiedzi) w temp. powyżej 1000 °C. F. mogązawierać jeden lub kilka mikroelementów oróżnej, zależnej od komponentów, zawartościprocentowej.

  O ich wartości nawozowej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotransformacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającej na metabolizowaniu zanieczyszczeńprzez rośliny (w wodzie lub glebie).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitofagi

  Zwierzęta roślinożerne, często szkodniki,odżywiające się żywymi częściami roślin,np. liśćmi, nasionami, nektarem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitosocjologia, fitocenologia

  Nauka o zbiorowiskach roślinnych (fitocenozach). Twórcą nazwy f. był Paczoski (1896). Celem f. jestpoznanie zróżnicowania szaty roślinnej orazokreślenie mechanizmów zrzeszania się roślinw określone i powtarzalne kombinacje gatunków.Kryterium wyróżniania poszczególnychfitocenoz jest ich ilościowy i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitofenologia

  Dział fenologii zajmujący siębadaniem okresowych zjawisk w życiu roślincyklicznie powtarzanych w zależności od warunkówklim. i pór roku. Spostrzeżenia f. prowadzonesą nad roślinami dziko rosnącymi iroślinami uprawnymi. F., określając fazy rozwojui wzrostu roślin, z konieczności pobieżniejtraktuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitostabilizacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającej na zasiedlaniu terenów skażonych przezrośliny tolerujące wysokie stężenia subst.toksycznych i zapobieganiu w ten sposób dalszejdegradacji gleby. F. stosuje się w celuzmniejszenia ruchliwości potencjalnych zanieczyszczeń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry