Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Gleba ciepła

  G. łatwo nagrzewająca się iszybko wysychająca, a więc przepuszczalna,przewiewna i niezbyt wilgotna; są to g. suche,porowate, o małej pojemności cieplnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość objętościowa gleby

  Stosunek masy gleby wysuszonej w temp. 105 °C do obj. tej próbki w stanie świeżym z zachowaniem naturalnejstruktury. Cecha ta maleje wraz zewzrostem porowatości. W glebach miner.waha się od 1,0 do 1,8 g/cm3, a w glebachorg. – od 0,1 do 0,3 g/cm3.

  G.o. gleb miner.zależy od składu mineralogicznego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba czynna

  G. posiadająca dobre właściwości fiz. i chem., które decydują o dużym stopniu uruchomienia skł. pok. przy udziale mikroorganizmów glebowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość właściwa gleby

  Stosunek masy określonej obj. fazy stałej gleby do masy takiejsamej obj. wody. Dla gleb miner. wynosi ona2,45–2,60 g/cm3, a org. 1,5–2,0 g/cm3.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba nieczynna

  G. charakteryzująca się małym stopniem uruchomienia skł. pok. na skutekmałej aktywności mikrobiol., wywołanej przez złe właściwości fiz. gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęśnik

  Budynek do chowu gęsi. G. powinnyzapewnić im niezbędną temp. w pierwszychtyg. wychowu. W okresie późniejszym ptakimogą przebywać przez cały dzień na wybiegu,a noc spędzać w szopach. Wyposażenie wychowalnistanowią korytka na paszę i poidła, aprzy żywieniu kombinowanym – również drabinkina...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galasy

  Wyrośla na roślinach zielnych i drzewiastych,powstałe wskutek nakłucia tkanki izłożenia jaj gł. przez owady z rodziny galasówek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FS

  Symbol używany w nazwach pestycydów,określający płynne koncentraty do zaprawianiana półsucho.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geobionty (gr. ge - ziemia + bióntos - żyjący)

  Organizmy glebowe, np. bakterie, glony, nicienie,dżdżownice, krety, wrażliwe na zmianywilg., odczynu gleby i in. czynniki. G. decydują w znacznym stopniu o żyzności gleby.Zob. też edafon.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galop

  Najszybszy chód konia charakteryzującysię wykonywaniem skoków. W g. słychaćzawsze trzy takty ruchu, z tym, że rozpoczynasię on zawsze jedną z kończyn tylnych. Wzależności od tego, która przednia noga opadana ziemię pod koniec taktu, rozróżnia się galopz lewej lub z prawej nogi.

  W g. z prawej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt

Do góry