Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Gleby bagienne

  Rząd g. hydrogenicznych charakteryzującychsię czynnym procesem gromadzeniaosadów org. w warunkach bardzo dużej wilg. i trwałej lub długookresowej anaerobiozy oraz miąższością tych utworów w stropie profilu wynoszącą ponad 30 cm.

  Budowa profilu: O–D. Są to g. użytków zielonych,gł...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glebogryzarka

  Maszyna do uprawy podstawowej lub uzupełniającej gryzująca rolę do głęb. 5–20 cm, której zespołem roboczym sąłukowe lub hakowate noże osadzone na obrotowymwale, wycinające kęsy gleby. Maszynata często stanowi część zestawu uprawowo-siewnego. G. dzieli się na:

  1) ciężkie, douprawy podstawowej lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleboznawstwo

  Nauka zajmująca się badaniemgleb, ich powstawaniem, budową, właściwościamifiz., chem. i biol., systematykąoraz możliwościami ich użytkowania. G. jestnauką przyr. powiązaną wielostronnie z innymi naukami zajmującymi się przyrodą martwąi ożywioną. G. jest niekiedy ukierunkowane na specjalne cele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby antropogeniczne

  Dział g. wytworzonych pod wpływem mniej lub bardziej intensywnej działalności człowieka, np. hortisole –g. ogrodowe, rigosole – g. regulówkowe czy g.industrioziemne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba zimna

  G. trudno nagrzewająca się, wilgotna,trudno wysychająca, zazwyczaj zwięzła,słabo strukturalna, mało przepuszczalna lub podmakająca.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gg

  W gleboznawstwie, cechy oglejenia od wód gruntowych oznaczające bardzo silną redukcję,np. Bgg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba zlewna

  G. skłonna do zlegania się lub ulegająca powierzchniowemu zaskorupianiu się. G.z. zawierają mało próchnicy, mają złą strukturę i są podatne na działanie erozji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gigantyzm

  Wytwarzanie przez rośliny lub zwierzęta organów o znacznie zwiększonych rozmiarach lub dużej biomasy. Zjawisko to może być wynikiem heterozji lub poliploidyzacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba

  Biol. czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, powstała ze skały macierzystejpod wpływem czynników glebotwórczych(gł. organizmów żywych, klimatu i wody)i podlegająca stałym przemianom.

  G. składasię z trzech faz:

  1) stałej – obejmującejcząstki miner., org. i org.-miner. o różnymstopniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /2 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstościomierz zbożowy, waga hektolitrowa, waga holenderska

  Waga służąca do ważenia 0,25 l nasion. Na tej podstawie można obliczyćmasę hl, która informuje o dorodnościnasion oraz może służyć do obliczania pow.magazynowej, pojemności skrzyni nasiennejsiewnika itp. Zob. też gęstość usypna ziarna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt

Do góry