Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Gleby industrioziemne, industrioziemy

  Rząd g. antropogenicznych przeobrażonych pod wpływem przemysłu, a w szczególności górnictwagłębinowego i odkrywkowego. Są to g.zdegradowane, a nawet zdewastowane przezbezpośrednie i pośrednie oddziaływanie przemysłu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby kulturoziemne

  Rząd g. antropogenicznych typologicznie przeobrażonych pod wpływemintensywnej gospodarki i wysokiej kulturyrolnej. Poziom akumulacyjny g.k. osiągamiąższość 40–60 cm i ma charakter antropogeniczny.G.k. cechuje wysoka zawartość wskł. pok., uregulowany odczyn i dobre właściwościwodno-powietrzne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby glejobielicowe

  Typ g. glejobielicoziemnych posiadających poziom próchniczny A, słabe zorsztynizowanie poziomu glejoiluwialnegoBhfeoxgg, brak wyraźnego zróżnicowaniana podpoziomy Bh i Bfe oraz silne oglejeniegruntowe dolnej części profilu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby bielicoziemne

  Rząd g. autogenicznych powstałych pod borami. Skałami macierzystymi są najczęściej przepuszczalne i ubogie wskł. pok. utwory piaszczyste oraz zwietrzeliny granitów, gnejsów i bezwęglanowych piasków.G.b. charakteryzują się małą zawartością minerałów ilastych, silnym zakwaszeniem,niską pojemnością...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby brunatne kwaśne

  Typ g. autogenicznych powstałych ze skał kwaśnych ubogich wzasady o odczynie kwaśnym i zasadniczej budowie profilu w g. leśnych O–A–Bbr–C, aw g. uprawnych Ap–Bbr–C.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby brunatne właściwe

  Typ g. autogenicznychpowstałych z różnych utworów macierzystychbogatych w zasady, charakteryzującychsię wymyciem węglanów do głęb. naogół nie większej niż 60–80 cm oraz brakiemprzemieszczania lub słabym przemieszczaniem frakcji ilastej, wolnego żelaza i glinu. Są to g. eutroficzne i mezotroficzne o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby brunatnoziemne

  Rząd g. autogenicznych kształtujących się w klimacie umiarkowanym,gł. pod lasami liściastymi i mieszanymi.G.b. dzielą się na trzy typy: g. brunatnewłaściwe, g. brunatne kwaśne i g. płowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby deluwialne

  Rząd g. występujących w małych dolinach lub na obrzeżach dolin większych,które powstały z namułów osadzonychprzez wodę powierzchniową na miner. podłożulub na torfie stanowiącym dno nie zalewanejdoliny. Miąższość deluwiów musi wynosić co najmniej 30 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby bielicowe

  Typ g. bielicoziemnych o klasycznej budowie profilu: O–A–Ees–Bhfe–C, a w g. uprawnych Ap–Bhfe–C lub Ap–Ees–Bhfe–C. Ze względu na małą zasobność w skł.pok., zakwaszenie i złe właściwości fiz. przydatnośćroln. g.b. jest bardzo mała.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby autogeniczne

  Dział obejmujący g. wytworzone pod wpływem wielu czynników glebotwórczych bez wyraźnej przewagi jednegoz nich. Należą tu g. czarnoziemne, brunatnoziemne i bielicoziemne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt

Do góry