Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Homeostaza

  Przyrodzona lub nabyta zdolnośćsiedlisk do przeciwdziałania wpływom naruszającymich stan równowagi fiz., chem. i biol.H. może być łatwo zakłócona przez działalnośćczłowieka, np. wskutek dopływu zanieczyszczeńlub nadmiernej eksploatacji biocenozydla celów gosp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrofile

  1. rośliny lub zwierzęta wodolubne,żyjące w wodzie lub w glebie mocno nasyconej wodą.

  2. cząstki koloidalne łatwo przyłączające cząsteczki wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormonizacja, hormonizowanie

  Opryskiwanie kwiatów pomidora preparatem z grupyregulatorów wzrostu w celu zwiększenia plonuoraz poprawienia jego jakości (owoce beznasienne).H. powoduje lepsze zawiązywanieowoców na pierwszym i drugim gronie kwiatowym,w związku z czym zwiększa się wczesnośćplonowania i wys. plonu wczesnego.

  Nie zwiększa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydroponika, kultura wodna

  Bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych, umożliwiająca produkcję roślinną w sztucznych warunkach na skalę przemysłową, gł. w szklarniach. Szczególnie przydatna do uprawywarzyw i kwiatów. W porównaniu z uprawą ziemną korzyści z uprawy h. to:

  1) możliwośćzakładania upraw na terenach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormony roślinne, fitohormony, regulatory wzrostu

  Specyficzne związki org. wytwarzane przez rośliny, regulujące przebieg procesów wzrostowych, które w niskich stężeniach przyspieszająlub hamują różne procesy fizjol., np.podział komórek, ich wzrost, kwitnienie itp.Najczęściej nie działają w komórkach lub tkankach, w których zostały zsyntetyzowane,lecz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoterapia

  Leczenie za pomocą jazdy konnej.W obrębie h. wyróżnia się kilka dziedzin:

  1) terapeutyczna jazda konna;

  2) rehabilitacjakonna;

  3) terapia kontaktem z koniem;

  4) woltyżerka pedagogiczno-terapeutyczna.

  Koń oddziałuje na trzy sfery funkcjonowania organizmu pacjenta: ruchową, zmysłową i psychiczną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrosiew

  Biol. sposób rekultywacji stromychhałd polegający na hydromechanicznympokrywaniu pow. preparatem będącym mieszaninązłożoną z wody, nasion, nawozóworaz subst. zabezpieczających przed erozjąwodną i wietrzną oraz nadmiernym wysychaniem. W h. wyróżnia się trzy technologie:

  1) z użyciem beczkowozów;

  2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hektar pełnopaszowy, hektar paszowy

  Jednostka przeliczeniowa dodatkowej pow. paszowej,którą otrzymuje się po przemnożeniupow. upraw poszczególnych roślin pastewnych(w ha) przez odpowiednie współczynniki, np.dla żyta międzyplonowego 0,7–0,8, słonecznikaw międzyplonie ścierniskowym 0,3–0,4,liści buraków cukrowych łącznie z wysłodkami1,0...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heterozja

  Zjawisko zwiększonej żywotności i bujności u mieszańców pierwszego pokolenia.H. wykorzystywana jest w krzyżowaniu międzygatunkowymzwierząt i w hodowli roślin(np. kukurydzy). Zob. też odmiana heterozyjna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hektar przeliczeniowy

  Umowna jednostkapow. gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów,przyjętej za podstawę do przeliczaniapow. innych klas gruntów. Za 1 h.p. przyjęto 1 ha gruntów klasy IV, biorąc za podstawęplon zbóż z 1 ha gleby IV klasy. Dla pozostałychklas obliczono następujące współczynniki:I – 1,8; II – 1,6; III – 1,2;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt

Do góry