Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Infiltracja

  Przesiąkanie wody przez glebę;szybkość tego procesu zależy od tekstury gleby,jej przepuszczalności i wilg. początkowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Warszawie. Gł.kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) doskonalenie zmechanizowanych energooszczędnychtechnologii produkcji roślinnej izwierzęcej;

  2) projektowanie i testowanie zespołóworaz maszyn wraz z ich certyfikacją;

  3) badania i ocena ekon. produkcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inokulacja

  1. w mikrobiologii pierwszy etapzapoczątkowujący hodowlę drobnoustrojów,polegający na przeniesieniu próbki drobnoustrojówlub materiału badanego mikrobiologiczniedo jałowego podłoża wzrostowego. I.dokonuje się za pomocą ezy lub pipety.

  2. w fitopatologii nanoszenie materiału infekcyjnegona rośliny w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Influenza koni, grypa koni

  Choroba zakaźna koni, zwalczana z urzędu, której powodem jest wirus atakujący błony śluzowe górnych drógoddechowych. Gł. objawami i.k. są: nagłysuchy kaszel, duszność, silne zaczerwienieniebłony śluzowej nosa, lekki śluzowy wypływ znosa i zawsze nagły znaczny (do 41 °C) wzrostciepłoty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Warszawie. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) analizyi prognozy rozwoju gospodarki żywnościowej;

  2) ekonomika gospodarstw roln. i zakładówprzemysłu spoż.;

  3) przekształcenia własnościowei przemiany struktury agrarnej;

  4) rozwójrynków artykułów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inokulanty

  Preparaty mikrobiologiczne zawierające liofilizowane bakterie kwasu mlekowego,które ułatwiają zakiszanie pasz. I.zawierają często enzymy, co poprawia ichskuteczność. Dawki i. wahają się od 10 do 100g/t zakiszanej masy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkorporowanie herbicydu

  Wprowadzanie herbicydu do gleby za pomocą narzędzi uprawowychdziałających pow., zapobiegającezarówno ulatnianiu się subst. aktywnej, jak ijej rozkładowi na świetle (fotodegradacji).Wymieszania z wierzchnią warstwą glebywymagają takie herbicydy, jak: Treflan, Triflurotox,Devrinol, Kerb, Venzar, Buranit...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immobil WK-2

  Preparat będący mieszaninąwęgla brunatnego i kredy jeziornej. Służy dopochłaniania przyswajalnych przez roślinyform metali ciężkich (gł. ołowiu i kadmu) wglebach skażonych nadmierną ich ilością. Jest również doskonałym, naturalnym, ekol. czystymźródłem łatwo przyswajalnego przezrośliny wapnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks wymienia

  Proc. stosunek ilości mleka z przednich ćwiartek do ilości mleka z całegowymienia. W praktyce podaje się tylko procentowąilość mleka udojonego z ćwiartekprzednich. I.w. obrazuje rozwój poszczególnychćwiartek, co ma dość istotny wpływ naregularność spływu mleka podczas doju mech.

  Nieprawidłowy i.w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immobilizacja składników pokarmowych

  Przechodzenie skł. pok. z form dostępnych dlaroślin w związki o zmniejszonej dostępności.Proces ten polega na włączaniu związkówminer. gleby lub nawozów w biomasę mikroorganizmów,a następnie w związki próchnicowe.Mineralizacja i i. są to w pewnym sensieprzeciwstawne procesy.

  Pierwszy proces powoduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt

Do góry