Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Introdukcja

  Wprowadzanie na dany terennowych gat. roślin lub zwierząt, których tamdotychczas nie było. I. organizmów pożytecznychwykorzystuje się w ochronie roślin. I.taka obejmuje dwa typy zabiegów: wprowadzanie obcych gat. na tereny, na których dotychczasnie występowały oraz wprowadzanieuzyskiwanych zazwyczaj z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibąw Radzikowie k. Warszawy. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) teoretycznepodstawy hodowli odmian roślin roln.w zakresie genetyki, fizjologii, biochemii,radiobiologii, fitoimmunologii;

  2) hodowlanowych odmian;

  3) technologia produkcjiburaka cukrowego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inokulum

  1. w mikrobiologii próbka drobnoustrojóww postaci stałej lub w zawiesiniezawierająca określoną lub nieokreśloną liczbękomórek, wprowadzana do podłoża wzrostowegoprzy zakładaniu hodowli.

  2. w fitopatologii organizm patogenu, jego część lub koloniaprzenoszona na organizm gospodarza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkrustacja

  Nanoszenie zaprawy nasiennej napow. nasion wraz z subst. klejącymi, co umożliwiastosowanie wyższych dawek preparatu,zapewniając jego trwałe utrzymywanie się napow. Po i. nasiona przesusza się na powietrzu,aby nie dopuścić do zapychania aparatów wysiewających mokrymi nasionami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insektycydy

  Chem. środki owadobójcze. Ze względu na sposób działania dzielimy je na:

  1) duszące, działające na owada po dostaniu siędo systemu oddechowego i odcinające dostęptlenu lub porażające narządy oddychania;

  2) żołądkowe, (wewnętrzne), działające przezprzewód pokarmowy owada;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkubacja

  1. sztuczne wylęganie piskląt z jajw inkubatorze.

  2. wylęganie się choroby – okres między wniknięciem czynnika etiologicznegodo organizmu a wystąpieniem pierwszych objawów chorobowych.

  I. uzależniona jest od rodzaju, ilości i zjadliwości patogenu,sił obronnych organizmu oraz wieku. Okres i.trwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Ochrony Roślin (IOR)

  Organ administracji państwowej powoływany do sprawowania nadzoru nad ochroną roślin uprawnych,podległy Ministrowi Rolnictwa i GospodarkiŻywnościowej. Do najważniejszych zadań Inspekcji należą:

  1) kontrola fitosanitarna towarów importowanych oraz przeznaczonychna eksport i reeksport;

  2) kontrola roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkubator, aparat wylęgowy

  Urządzenie dowylęgu piskląt, wyposażone w instalacjęogrzewającą, nawilżającą i wentylacyjną, aparaturędo obracania jaj oraz urządzenia pomiarowei sygnalizacyjne. Ob. stosowane są wkraju 2 typy i.:

  1) szafkowe, z wyodrębnionymikomorami – lęgową i klujnikową, wyposażonew ramy, na których umieszcza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekt

  Skrzynia bez dna z drewna lub betonuogrzewana biol. (ciepłem rozkładającegosię obornika) lub techn. (gorącą wodą, parą,prądem elektr.) przykrywana specjalnymioknami, a w razie przymrozków także matami.W zależności od wytwarzanej temp. i. dzielisię na:

  1) chłodne – poniżej 10 °C;

  2) umiarkowane–...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inochód

  Chód zwierząt (zwł. koni) z równoczesnym podnoszeniem kończyn tej samej strony ciała, np. lewej przedniej i tylnej, anastępnie prawej przedniej i prawej tylnej. Wchodzie tym, podobnie jak w kłusie, słychaćdwa takty. W naszym pogłowiu konie chodzącei. zdarzają się bardzo rzadko.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry