Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Larwicydy

  Subst. owadobójcze wykazujące szczególną skuteczność wobec niektórych gatunków owadów w larwalnym stadium rozwojowym,np. drutowców, pędraków, gąsienic. Zob. też insektycydy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lemiesz

  1. część robocza korpusu płużnego,podcinająca poziomo skibę i przekazująca jąna odkładnicę. Podczas pracy najbardziej wycierasię dziób i po pewnym czasie l. traci właściwykształt.

  Należy go wówczas pociągnąćna gorąco i przywrócić mu poprzedni kształt.Potrzebny do pociągania materiał...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lasa

  Przenośny płotek wykonany z drewna lub prętów i rurek stal. do dzielenia stada owiec w budynku na grupy, zależnie od ich wieku, płci,stanu fizjol. i roli produkcyjnej. W l. używanych do odgradzania jagniąt w okresie ssania są otwory zamykane specjalną wkładką, przez które mogą przechodzić jagnięta...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepiszcze glebowe

  Subst. spajająca agregatyglebowe. Są nią przede wszystkim koloidyorg. i miner. (próchnica), obdarzone zwykleładunkami ujemnymi i łatwo koagulujące podwpływem kationów wodoru i metali wielowartościowych,gł. wapnia i magnezu. Dlatego struktura gleb, których kompleksy sorpcyjnewysycone są kationami wapnia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska glebowa

  Metalowa rurka o dł. 1 m zpodłużnym wyżłobieniem do wys. 20–25 cm.Zakończenie wyżłobienia jest zaostrzone, adrugi koniec ma rączkę. Na wys. kończącej wyżłobienie znajduje się prostopadła poprzeczka ograniczająca głęb. wbijania l. dogleby. L.g. służy do pobierania próbek glebowych z warstwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepkość gleby

  Zdolność przylegania wilgotnej gleby do różnych przedmiotów, a więc i do elementów roboczych narzędzi uprawowych.L.g. zależy od jej uziarnienia, wilg. i strukturyoraz od rodzaju pow. stykającej się z glebą.

  Zwiększa się wraz ze wzrostem wilg. i rozdrobnienia gleby, osiągając wartość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laska zoometryczna

  Przyrząd z drewna i metalu służący do pomiarów zwierząt gospodarskich,np. szer. klatki piersiowej, dł. zadu.L.z. składa się z ramienia gł., z którego wysuwasię teleskopową listwę oraz dwóch ramion bocznych, ustawianych w dowolnych płaszczyznach.Przy zdejmowaniu pomiarów l.musi przylegać do ciała...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latorośl

  Pęd zielny wyrastający z pąków położonych na łozie lub wieloletnich częściach krzewu. Na l. znajdują się liście, pąki letnie izimowe oraz kwiatostany, z których rozwijają się grona i wąsy. Przyrosty dzienne l. Mogą osiągać dł. nawet do kilkunastu cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwaśne deszcze

  Deszcze powstałe wskutek występowania w powietrzu atmosf. zwiększonego stężenia dwutlenku siarki (SO2) i tlenkówazotu (NOx), emitowanych podczas spalania nośników energet., zwł. węgla i ropy naftowej.

  K.d. wprowadzają do jezior i innych zbiorników wodnych wiele jonów: NO3¯, SO4¯,HCO3¯, H+, a także NH4+...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwoczenie

  Zespół objawów wywołanych chęciąwysiadywania jaj i wodzenia piskląt. Występowaniek., o ile się go nie przerwie, powodujeprzerwę w nieśności trwającą do 7 tyg.

  Objawy k. (przerwa w nieśności, podwyższona temp. ciała, charakterystyczny głos, uporczywesiedzenie w gnieździe) pojawiają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt

Do góry