Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Miąższość gleby, głębokość gleby

  Grub.warstwy gleby mierzona od pow. do skały macierzystej. M.g. waha się w bardzo szer.granicach, od kilku cm do ponad dwóch metrów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyna uprawowa

  Maszyna do wykonywania zabiegów uprawowych, której zespół roboczydziałający na rolę jest czynny, a efekt jejpracy jest wynikiem ruchu zespołu roboczegonapędzanego przez wał odbioru mocy ciągnikai ruchu postępowego maszyny. M.u. jest np.glebogryzarka, pługofrezarka czy motyka obrotowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapy glebowe

  Mapy obrazujące rozmieszczeniegleb na pewnym obszarze. Wg charakteru i treści wyróżnia się następujące m. g.:

  1) glebowo-przyrodnicze, przedstawiające typy,podtypy, rodzaje gatunki i odmiany gleb;

  2) glebowo-bonitacyjne (klasyfikacyjne), ujmująceklasy bonitacyjne, typ, podtyp, rodzaj igat. gleb;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maść, umaszczenie

  Odziedziczalna barwa sierści okrywy ciała oraz włosia, grzywy iogona. Wszystkie m. dzielą się na dwie podstawowegrupy:

  1) jednolite – m. o barwierozłożonej równomiernie na całym ciele;

  2) mieszane – m. o różnych kombinacjach jednej z jednolitych maści z sierścią białą.

  U koni wyróżnia się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Margiel

  Skała osadowa powstająca na brzegach jezior słodkowodnych. Składa się z węglanuwapnia lub węglanu wapnia z dolomitemoraz minerałów ilastych z domieszką piasku,bezpostaciowej krzemionki, skaleni, fosforanówlub pirytów. M. stosowany jest jakonawóz mineralny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał siewny

  Części roślin, służące do rozmnażania. M.s. stanowią części generatywne(nasiona, owoce, części owoców), zwanepotocznie nasionami, oraz wegetatywne (bulwy,cebule, korzenie spichrzowe, kłącza, rozłogi).M.s. musi odpowiadać określonym normomjakościowym.

  Np. dobre ziarno siewne zbóż powinno być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marglowanie

  Nawożenie gleb piaszczystych marglem w celu ich odkwaszenia a także poprawienia właściwości fiz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matowanie

  Umieszczanie w glebie na głęb.45–60 cm wkładki subst. org. (obornik, torf,łęty) zatrzymującej i magazynującej wodę.Zob. też agromelioracja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwica glebowa

  Warstwa gleby znajdującasię pod warstwą uprawną (warstwa podorna),zwykle zbita i uboga w mikroorganizmy, zawierająca czasami związki chem. szkodliwe dla roślin. Wyoranie jej na pow. powoduje obniżkę plonów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mazacze

  Rodzaj opryskiwaczy rozprowadzających roboczą ciecz nalistnego herbicydu nasączającego sznurek, który w czasie pracydotyka chwastów. Metodą mazania można niszczyć chwasty między rzędami roślin lubwyrastające ponad łan rośliny uprawnej.

  M.napełniony herbicydem umożliwia niszczenie kęp szczególnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /2 411

  praca w formacie txt

Do góry