Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  MTS

  Masa 1000 nasion wyrażona w gramach charakteryzująca stopień ich wykształcenia i wypełnienia. MTS określa dorodność nasion. Średnia MTS jest cechą gatunkową i odmianową, modyfikowaną warunkami agroekologicznymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagniot

  Ograniczone powierzchniowe zapalenie tworzywa kopytowego, powstałe wskutekurazu mech., najczęściej ucisku powodującegokrwawe wylewy w tworzywie. Przyczyną n.może być niewłaściwie wykonana podkowalub jej złe umocowanie, nieprawidłowa postawakończyn, albo dostanie się ciała obcego między podkowę a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Murszenie

  Rozkład masy roślinnej w górnych warstwach gleb bagiennych przez organizmy żywe, prowadzący do przekształcenia się torfu w próchnicę. Zob. też proces murszenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mulczowanie (ang. mulching)

  Pokrywanie pow. gleby ściętymi roślinami uprawianymi nazielony nawóz, nie kwitnącymi chwastami lubtrawą w celu zmniejszenia parowania wody,niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawysprawności roli oraz zapobieżenia erozji.M. naśladuje procesy rozkładu materii org.w przyrodzie, gdzie obumarła masa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrzbietnik

  Część łącząca uprzęży szorowejw postaci miękkiego pasa bądź usztywnionego siodełka. Zadaniem n. jest utrzymywanie pasów pociągowych we właściwym położeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mutacja

  Dziedziczna zmiana właściwości organizmu. M. wywołana sztucznie odgrywa dużą rolę w selekcji przeprowadzanej przez człowieka w ramach prac hod.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mull

  Typ próchnicy leśnej, gł. siedlisk eutroficznych, charakteryzujący się znaczną intensywnością rozkładu materii org. uniemożliwiającą powstawanie poziomu org. na pow.gleby, z dobrze rozwiniętym poziomem próchnicznym w powierzchniowej części profilu gleby miner.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mutant krótkopędowy

  W sadownictwie, mutant charakteryzujący się przede wszystkim skróconymi międzywęźlami rocznych przyrostów oraz wczesnym terminem zakładania dużej liczby krótkopędów owocujących.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mułowiska

  Hydrogeniczne siedliska glebotwórcze,w których występuje sedentacja silnie zhumifikowanej masy org. przy pewnym udziale sedymentacji miner. zawiesiny z wody,co prowadzi do powstawania mułów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naddatek bilansowy składnika pokarmowego

  Różnica ilości składnika pobranego w maksymalnym plonie i dawki tego składnika, jakątrzeba zastosować w nawozie miner. w celu uzyskania takiego plonu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt

Do góry