Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BORYS I, Michał

  Św. Kościoła prawosł., zm. 2 V 907,książę bułg. 852-889.

  Umocniwszy władzę książęcą w państwie pod presją militarnąi gosp. Bizancjum przyjął ok. 864 stamtąd chrzest (i imięMichał). Stłumił opozycję wielkobojarską przeciwną chrystianizacjii slawizacji kraju;

  dążył do uzyskania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOROWY WACŁAW

  ur. 19 V 1890 w Tuszynku (k. Łodzi),zm. 16 X 1950 w Warszawie, Historyk i krytyk literatury.

  Studia polonistyczne odbył 1908-14 we Lwowie i Krakowie,1916-19 uczył w prywatnych szkołach średnich w Warszawie,a 1930-35 wykładał język i literaturę pol. w School of SlavonicStudies w Londynie; 1932 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /3 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORUKOWSKI JAN bp.

  ur. 1524 w Borukowie (Mazowsze),zm. 13 IV 1584 w Sieluniu (k. Różana), Podkanclerzykoronny.

  Pokrewieństwo z wpływową rodziną Bielińskich ułatwiło mukarierę; po nie ukończonych studiach w Akademii Krak. (wpis1542) 1553 był już sekretarzem króla Zygmunta II Augusta;otrzymał wiele beneficjów kośc; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORRELL JUAN SchP

  Imię zak. Jan od Wcielenia, ur.16 IX 1867 w San Esteban de Cancellar (Katalonia), zm. 2 9 X1943 w Lubieszowie (Polesie), organizator reaktywowanego zakonuw Polsce.

  Do zakonu wstąpił 1882 w Moya (Katalonia); po studiachfiloz. w León i teol. w San Pedro de Cárdena (k. Burgos) uczył1889-91 w kolegium pijarskim w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOROWSKI FRANCISZEK SJ

  ur. 17 VII 1712 w Prusach,zm. ok. 1790, Kaznodzieja, filozof.

  Do zak. wstąpił 1730; studia filoz. odbył 1731-34 w kolegiumw Lublinie, po czym uczył w kolegiach jez. we Lwowie, Sandomierzui Lublinie; od 1738 studiował teologię w Krakowiei Poznaniu.

  Po przyjęciu 1742 święceń kapł. był kaznodziejąw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORUNY

  Monaster bazylianów i sanktuarium maryjnew unickim dekanacie oszmiańskim w diecezji kijowskiej (BiałoruskaSRR).

  B. powstały z osady rozwijającej się wokół monasteru bazylianówi cerkwi Opieki NMP, ufundowanych 1691 przez MikołajaPieślaka; stały się znanym na Litwie miejscem pielgrzymkowym,gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORRHAUS, Burres, Cellarius MARTIN

  ur. 1499 w Stuttgarcie,zm. 11 X 1564 w Bazylei, Reformator i teolog protest.,humanista. Był adoptowanym synem swego krewnego — SimonaCellariusa.

  Studiował w Tybindze (1512) i Ingolstadt, słuchając wykładówJ. Reuclilina i J. Ecka; zaprzyjaźniony z Ph. Melanchtonem,przeniósł się do niego do Wittenbergi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOROWSKI IGNACY ks.

  ur. ok. 1786 na Polesiu, zm.25 (lub 27) V 1852 w Wilnie, Kaznodzieja.

  Po studiach na Uniw. Wileńskim (1801-03) oraz w misjonarskimseminarium duch. w Wilnie (1803-07) pracował jako nauczycielw Łyskowle; 1811 przyjął święcenia kapł.; 1814 zostałprefektem i kapelanem gimnazjum w Świsłoczy, skąd 1819...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORROMEO FEDERICO kard.

  ur. 18 VIII 1564 w Mediolanie,zm. 2 2 LX 1631 tamże, Przywódca reformy potryd. w Mediolanie,założyciel biblioteki -» Ambrosiana.

  Za przykładem stryja -» Karola Boromeusza obrał stan duchowny;studia w Bolonii i Pawii ukończył 1585 ze stopniemdoktora teologii; 2 2 XII 1587 pap. Sykstus V mianował gokard. ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOROWSKI KASPER bp.

  ur. 6 1 1802 w Polinowszczyźnie(Wileńskie), zm. 15 I 1885 w Płocku.

  Uczył się w szkołach domin, w Drui, Zabiałach i jezuickiejw Użwałdzie, a od 1823 w pijarskiej w Połocku; 1827 rozpoczął studia w Seminarium Głównym przy Uniw. Wileńskim;święcenia kapł. przyjął 1831, a 1832 został prob, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt

Do góry