Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BOSGRAVE, Bosgraveus, Angras JAKUB SJ

  ur. 1549w Godmanstone w Anglii, zm. 27 X 1623 w Kaliszu, Matematyk.

  W Anglii otrzymał wykształcenie human., które, po wyjeździez powodu prześladowań katolików, uzupełnił w Lowaniumi Tournai; do zakonu wstąpił 1566 w Rzymie (w nowicjaciezetknął się ze św. Stanisławem Kostką, S. Warszewickim i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSTON

  Miasto i ważny ośrodek życia rei. w StanachZjedn. (stan Massachusetts) oraz metropolia z sufr. Burlington,Manchester, Portland, Springfield, Fall River, Worcester.

  1. M i a s t o — założyli 1630 ang. purytanie. Dzięki utworzeniu1635 pierwszej bezpłatnej szkoły podstawowej, a 1636 w Cambridge(obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /4 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSIO ANTONIO

  ur. 1575 w Vittoriosa (na Malcie), zm.6 IX 1629 w Rzymie, Archeolog.

  Studiował w Rzymie, uzyskując doktorat z filozofii i prawa;był sekretarzem joannitów. W 1593 rozpoczął badania katakumbrzym., zapoznając się jednocześnie gruntownie z literaturąpatrystyczną i topograficzną; opracował nauk. metodę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSKOVIC, Boscovich RUDER JOSIP SJ

  ur. 18 V 1711w Dubrowniku (Jugosławia), zm. 13 II 1787 w Mediolanie,Filozof, matematyk, fizyk i astronom.

  Uczył się w tamt. kolegium jez.; 1725 wstąpił do zakonuw Rzymie; od 1727 studiował w Collegium Romanum, gdzieod 1740 był prof, matematyki;

  1744 przyjął święcenia kapł.;1764 objął katedrę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /3 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSC JEAN

  ur. 31 X 1910 w Lille, zm. 17 X 1969 w Parvżu,Franc, teolog protest., działacz ekumeniczny.

  Studia teol. odbył 1930-33 w Paryżu, a 1933-35 w Bonn, poczym został pastorem; 1935-44 pełnił funkcję sekretarza gen.federacji studentów oraz komisji do spraw młodzieży Kościołareformowanego we Francji; był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOSATSU

  (z sanskr. bodhisattwa), W japońskimbuddyzmie (IV) określenie istoty ludzkiej, która osiągnąwszyidealne poznanie, rezygnuje z indywidualnego przejścia w stan-» nirwany, aby pomagać innym istotom ludzkim w poznawaniuprawdy o świecie i w dążeniu do wyzwolenia się z mękiistnienia (lub w ujęciu popularnym —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORZYMOWSKI JAN

  ur. 1610, zm. 8 I 1673 w Kiejdanach,Superintendent kalwińskiej Litew. Jednoty Reformowanej.

  Pochodził ze szlachty; od 1631 był katechetą w Kiejdanach;1636 wyjechał na studia do Holandii i tam ogłosił rozprawęAn quod quis tenetur credere, id omne sit verum ? (Franecker 1637) ;po powrocie 1638 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORZEWSKI MATEUSZ SOCist

  zm. 21 VIII 1614, Opat,wikariusz generalny prow, polskiej.

  Opatem Lądu został 1575; 1579 byl sekretarzem poselstwakróla Stefana Batorego do Rzymu; 1580 przyjął benedykcjęopacką; popierał reformy wizytatora gen. Edmunda od Krzyża,który ustanowił 1584 wikariat gen. dla prowincji pol.; 1595 nakapitule w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORZYSŁAW

  zm. 30 VI 1317 w Awinionie, Abp gnieźnieński.Pochodził z rodu Belinów.

  Przed 1298 został kanonikiem kapituły katedralnej pozn.;wkrótce potem był już archidiakonem pozn.; po śmierci abpaJakuba Świnki kapituła gnieźn. wybrała go 1 V 1314 w Uniejowiena abpa gnieźn.;

  w maju tegoż roku wyruszył do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORZĘCKA CELINA Z Chludzińskich

  Służebnica Boża, ur.29 X 1833 w Antowilu (k. Orszy), zm. 26 X 1913 w Krakowie,założycielka -> zmartwychwstanek.

  W młodości miała zamiar wstąpić do zakonu; ulegając rodzicomzawarła związek małż. ; była wzorową żoną i matką 4 dzieci(2 zmarło bardzo wcześnie); w Obrębszczyźnie k. Grodna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012 Znaków /2 929

  praca w formacie txt

Do góry