Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BRACIA MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ od św. HIPOLITA, Congregatio Fratrum Sancti Hippolyti

  Laickie zgromadzeniezakonne zał. w Meksyku w 2. poł. XVI w. w celupielęgnowania chorych.

  Powstanie zgrom, wiąże się z charytatywną działalnością BernardinaÁlvareza (1514-84), który 1567 w Meksyku ufundowałszpital pod wezw. św. Hipolita i z jego personelu zorganizowałzgromadzenie braci szpitalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA DŁUDZY, bracia wielcy, bracia dhigowielcy, adelfoi makroi, fratres longini

  tj. Dioskur, Amoniusz, Euzebiuszi Eutymiusz, żyli na przełomie IV i V w. w Egipcie, zwolennicydoktryny Orygenesa (orygenesowskie spory).Byli mnichami i wiedli życie eremickie w pustelni nitryjskiej;

  z uwagi na rozległą wiedzę i pobożność cieszyli się uznaniempatriarchy aleks. Teofila; on też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA MISJONARZE KRESOWI, Brada Misjonarze Kresowi III Zakonu św. Franciszka

  Laickie zgromadzenie naprawie diecezjalnym.

  Założone ok. 1923 w diecezji lubel., zniesione 25 X 1938;celem zgrom, było prowadzenie zakładów dobroczynnych i wychowawczychoraz kolportaż prasy kat.; 1925 zgrom, posiadało3 domy: w Lublinie, Lubartowie i Dubnie; 1929 założyłoplacówkę w Eureka (stan Missouri...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA DOBRZYŃSCY, dobrzyńcy, pruscy rycerze Chrystusowi, Fratres Milites Christi de Dobrin

  Zakon rycerskiw Polsce 1228-35, zał. w celu obrony ziemi dobrzyńskiej przedpogańskimi Prusami.

  Geneza ich dotąd nie została dostatecznie wyjaśniona. W historiografiiutrwalił się pogląd, że początek b.d. dali meklemburscyrycerze krzyżowi, którzy przybyli na pogranicze pogańskichPrus, szukając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /2 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓSTWO, bożyszcze, bożek

  W religiach politeistycznychi henoteistycznych istoty ponadziemskie lub ich wyobrażenia będąceprzedmiotem kultu; przenośnie — przedmiot uwielbienialub zachwytu.

  Wyznawcy -> politeizmu, wierząc, że b. mogą przybierać postaćludzką (antropomorfizm I), czczą je także jako istotyduchowe, ponadludzkie, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA MOSTOWI, frères pontifes

  Bractwa zakładanepod wpływem ruchu kanoniczego ( -> kanonicy regularni) i ideikrucjat w krajach Europy Zach. (Francja, Włochy, Hiszpania,Niemcy, Anglia) w XI-XTV w.

  Głównym celem bractw była budowa i reperacja dróg i mostóworaz militarna ochrona szlaków pielgrzymich. B.m. niemieli jednolitej struktury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA św. GABRIELA, Frères de l'Instruction Chrétienne de Saint Gabriel

  Laickie zgromadzenie franc, któregocelem jest wychowywanie w duchu chrzęść i nauczanie dzieci,zwł. niewidomych i głuchoniemych.

  W 1816 ks. Gabriel Deshayes (1767-1842) założył w Auray(Bretania) zgrom, zbliżone pod względem celu i duchowości dobraci szkolnych; podobieństwo celów doprowadziło 1817...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACHIUM SAECULARE

  (łac. ramię świeckie), Pomocprawna udzielana Kościołowi przez władzę państw, w celuzmuszenia do wykonania decyzji kośc. te osoby, które odmawiająich wykonania. Stanowi jedno z centr, zagadnień relacji —Kościół a państwo.

  Od — Edyktu mediolańskiego (313) papieże i bpi domagalisię od władców...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA JEZUSA, bracia Pańscy

  Nazwa używana w NTna określenie dalszych krewnych Jezusa (prawdopodobnie synówKleofasa, rodzonego brata św. Józefa).

  Teksty bibl. NT posługujące się terminem „brat" nawiązująw swej treści do ST, w którym określenie to wyraża nie tylko relacjemiędzy dziećmi tych samych rodziców, lecz także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /7 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA

  Popularna lub oficjalna nazwa członków niektórychzakonów, zgromadzeń zakonnych łub in. wspólnot religijnych,utworzona w XTII w. wraz z formowaniem się zakonów— żebrzących.

  Członkowie tych zakonów, prowadząc czynneżycie apost. wg idei ewang., starali się być „braćmi" ludzi,wśród których żyli, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 823

  praca w formacie txt

Do góry