Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BRACTWO KOŚCIELNE, konfraternia

  Zrzeszenie rei. erygowaneformalnym dekretem przez władzę kośc. i pozostającepod jej zwierzchnością jako stała fundacja, mająca osobowośćprawną, własną administrację oraz statuty regulujące strukturę,charakter i cele b. [b. = bractwo], a także sposoby ich realizacji ;celem b. jest rozwój kultu pubi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /30 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHIŁÓW, Braiłów

  Parafia w dekanacie Winnica wdiecezji kamienieckiej (Ukraińska SRR).

  Prawa miejskie uzyskał B. w końcu XVI w.; od 1609 do pocz.XIX w. był własnością Potockich; Franciszek S. Potocki ufundował1740 pod wezw. Świętej Trójcy nowy kościół i klasztortrynitarzy przy dawnym drewnianym kościele par.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRADSHAW SOCIETY

  Ponadwyznaniowe towarzystwowydawnicze zał. 1890 w Londynie w celu wydawania źródełliturg. rękopiśmiennych oraz rzadkich druków, przede wszystkimang. lub związanych z Anglią.

  Nazwa pochodzi od nazwiskaHenry Bradshaw (1831-86), bibliotekarza uniw. w Cambridgei znawcy średniow. ksiąg liturgicznych.Pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACTWO św. ŁUKASZA

  Stowarzyszenie malarzy powstałe1925 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Założycielamibyli: prof. Tadeusz Pruszkowski i jego pierwsi uczniowie:Bolesław J. Cybis, Jan Gotard, Aleksander Jędrzejewski,Eliasz Kanarek, Edward Kokoszko, Antoni Michalak, JanuszPodoski, Mieczysław Szulc, Czesław Wdowiszewski, Jan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRADWARDINE THOMAS abp.

  ur. ok. 1290 w Chichester,zm. 26 VIII 1349 w Londynie, Ang. matematyk, filozof i teolog,zw. doctor profundus.

  Studiował w Merton College w Oksfordzie; 1325 był prokuratoremuniw.; wykładał do 1335; później był kapelanem królaEdwarda III; 1348 został abpem Canterbury, a sakrę przyjął1349 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACTWO MIŁOSIERDZIA

  Organizacja rel.-społ. prowadzącadziałalność charytatywną w Kościele katolickim.

  B.M. powstały prawdopodobnie na przełomie XI i XII w.i szerzyły się w Hiszpanii i we Włoszech, w XIII w. były bardzożywotne w Normandii, a pod koniec średniowiecza w in.krajach europejskich.

  W Burgos założono 1122...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /7 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAGA

  Metropolia w pn. Portugalii z sufraganiami Aveiro(od 1938), Bragança—Miranda, Coimbra, Lamego, Porto, VilaReal (1922) oraz Viseu.

  1. Archidiecezja — B. w czasach rzym. była głównym miastem(Bracara Augusta) prow. Galicia, gdzie w III w. powstałobpstwo ; wskutek inwazji barbarzyńców (V w.) i Arabów (VIH w.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /2 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACTWO PRAWOSŁAWNYCH TEOLOGÓW w POLSCE

  Stowarzyszenie nauk., zał. 1934 w Warszawie w celuuaktywnienia życia nauk. i rei. w kręgach pol. teologów prawosł.,istniejące do wybuchu II wojny światowej.

  Z wnioskiem o założenie B. wystąpili 1933 absolwenci StudiumTeologii Prawosł. UW, organizujący Koło AbsolwentówTeologii (Krużok Okoncziwszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAGANÇA — MIRANDA

  Diecezja w pn.-wsch. Portugaliieryg. 10 VII 1770, sufr. Bragi; 1780 przyłączono do Bragançydiecezję Miranda (eryg. 1545); wybitniejsi bpi: José Alves deMariz (1885-1912), organizator seminarium duch. oraz muzeumprzyrodniczo-fizycznego w Bragançy, i Antonio Bento MartinsMł. (1928-32).

  Do zabytków sztuki sakr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAD, Barade

  (gr. Kaprobarad), Miejscowość w Syriiw pobliżu Haleb (Aleppo) z zespołem ruin budowli wczesnochrześcijańskich.

  Badania prowadzone przez ekspedycję amer. (1904-05 i 1909),a nast. przez J. Matterna (1929), J. Lassusa i G. Tchalenko(1939) dotyczyły m.in. zabytków wczesnochrześc, do którychnależy katedra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt

Do góry