Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BRANDA z CASTIGLIONE, Brandus z Castiglione kard.

  ur. 1350 w Castiglione d'Olona (Lombardia), zm. 3 II 1443tamże, Legat pap. w Polsce.

  Studiował prawo na uniw. w Pawii, na którym 1388-89 byłprof, prawa kan., 1392-1403 audytorem Roty Rzym., od 1404bpem Piacenzy; skierowany do służby dyplom, został legatemw Lombardii;

  1410 na prośbę króla rzym.-niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAMTNIZM, bramanizm

  Druga faza rozwoju głównej religiiIndii po -» wedyzmie, a przed -hinduizmem, w której —jak wskazuje nazwa — decydującą rolę odgrywali -» bramini.

  1. W znaczeniu szerszym — b. był zespołem różnorodnychwierzeń i praktyk rozwijających się w Indiach dzięki możliwościwiązania w całość poglądów, nawet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /7 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANCH THEORY, teoria odgałęzień

  Kierunek w eklezjologiichrzęść, przyjmujący istnienie jednego Kościoła Chrystusowego w chrześcijaństwie mimo trwającego w nim rozłamu;wywodzi się ze zjednoczeniowych dążeń w Kościele anglik., zw.ruchem — oksfordzkim, zwł. z działalności zjednoczeniowejE. Puseya (1800-82) i W. Palmera (1811-79); w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /3 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMAN

  (sanskr. Brahma, rzecz, wg tradycyjnej interpretacjimoc święta lub magiczna), Podstawowa, niewzruszonapodpora, stanowiąca fundament wszystkiego, co istnieje (wginterpretacji najnowszej), ściśle związana ze słowami i formułamimodlitewnymi ( — mantra).

  B. należy do typu mocy mana, które ułatwiają bogom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRALIN

  Parafia i dekanat w archidiecezji poznańskiej (do1925 w diecezji wrocławskiej).

  B. był miastem prywatnym i do 1490 należał do księstwa sycowskiego;prawa miejskie utracił 1875. Kościół św. Anny (do1790 Narodzenia NMP) pochodzi z XII lub XIII w. ; got. prezbiteriumzbudowano przed 1627, nawę i wieże 1840;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMANASP ATI, Brybaspati, Brhaspati

  Bóstwo staroind.,w mitologii — Rygwedy jeden z ważniejszych bogówzwiązanych z obrzędem ofiarnym ( —jadżnia), patron stanukapł. (— bramin), niebiański kapłan, pośrednik niebiański.

  B. jest panem mocy ( — brahman) tajemnej, magicznej, przenikającejwszechświat, oraz zaklęcia, dzięki któremu ową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAMANTE, Donato di Pascuccio d'Antonio

  ur. ok. 1444w Monte Asdrualdo (Fermignano k. Urbino), zm. 11 III lub IV1514 w Rzymie, Wł. architekt i malarz okresu renesansu (II).

  Początkowo współpracował (1450) z architektem L. Lauranąprzy budowie zamku w Urbino; od 1480 działał jako architektw Mediolanie na dworze książęcym; 1499 przeniósł się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMANY

  (sanskr. brahmano), Interpretacje, rozmyślania,traktaty teol. — braminów na temat sensu i celu ofiar( — aśrama).

  Charakterystyczne dla b. było rytualistyczne wyjaśnianie tego,co się dzieje na świecie i ze światem, oraz przekonanie, że skomplikowanyrytuał ofiarny, stanowiący niejednokrotnie zespółaktów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAMINI

  (sanskr. brahmano posiadający świętą wiedzęlub tajemną wiedzę magiczną), W -» braminizmie,

  ° — początkowopewna kategoria kapłanów (zw. później brahmanacchansiri)czuwających nad całością skomplikowanych obrzędów ofiarnychi mających zaklęciami zapobiegać złym skutkom pomyłekpopełnianych przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /3 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRAHMA - SAMADŻ, Stowarzyszenie Wyznawców Brahmy

  Wspólnota rel. o charakterze synkretycznym, zał. 1828 przezRammohana Roya (1772-1833) dla zreformowania — hinduizmupoprzez włączenie do niego elementów doktrynalnych i rytualnychchrześcijaństwa i islamu. Celem tej reformy było stworzeniejednego dla wspomnianych religii systemu teistycznego,co miało utorować...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /2 634

  praca w formacie txt

Do góry