Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Klemens VI

  System awinioński osiągnął niewątpliwie szczyt rozwoju za Klemensa VI, choć poprzedził go częścioworeformistyczny pontyfikat Benedykta XII (1334-1342), cystersa, Jakuba Fournier, który obiecał powrótdo Rzymu, ale zaczął budować papieski pałac w Awinionie i przeniósł tam całą kancelarię z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Vienne

  Ogłoszono go wszystkim biskupom i opatom, lecz do udziału zaproszono imiennie według listy uzgodnionejz Filipem IV. Przybyło około 120 biskupów i przełożonych zakonnych, razem zaś z przedstawicielaminieobecnych biskupów, kapituł i zakonów było 300 uczestników. Na czoło obrad wysunęła sięsprawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym i cesarz

  Państwem Kościelnym zarządzał Klemens V przez swoich nepotów. Nie było to łatwe, bo Romania i Ankonadążyły do samodzielności. Nie udało się podporządkować Wenecji, ani Ferrary, która tylko na krótkiczas uznała polityczne zwierzchnictwo papieża.Król niemiecki Albrecht I na wezwanie do krucjaty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE AWINIOŃSCY

  Spuścizna Klemensa V była dokuczliwa dla Kościoła: papiestwo zależne od Francji, kolegium kardynalskiez przewagą Francuzów, kuria papieska opanowana przez nepotów, Rzym opuszczony i zdany nanieustanne niepokoje wewnętrzne. Awinion, po zakupieniu (1348) stał się częścią Państwa Kościelnego,ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces Bonifacego i templariuszy

  Nacisk na papieża ze strony Filipa IV był skierowany na potępienie Bonifacego VIII i zniesienie templariuszy.Król nalegał na proces zmarłego papieża, choć mógł się on odbyć jedynie na soborze. KlemensV zgodził się na prace komisji do zbadania sprawy, lecz przed soborem ograniczył się do wydaniabulli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Kultura materialna

  Romańskie kościoły murowane i obronne zamki były wyjątkami wśród budownictwa drewnianego, podatnegona pożary, którym ulegały nie tylko wsie, ale i miasta, przeważnie jeszcze drewniane na początkuXIII wieku. Francuskie miasto Rouen spłonęło sześć razy w ciągu 25 lat (1200-1225). Budowle z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Colonnów

  Ród Colonnów, który za Bonifacego VIII miał dwóch kardynałów, Jakuba i Piotra, stał w opozycji odpoczątku jego pontyfikatu. W konkurencji z nimi papież kupował zamki dla swego rodu. Stefan Colonnazrabował pieniądze papieskie, wiezione z Anagni na zakup zamku Ninfa. Bonifacy, stosując surowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotyckie katedry

  W budownictwie pełnego średniowiecza nadal jeszcze powstawały kościoły romańskie, ale w połowieXII wieku wyłonił się z sztuki romańskiej nowy styl, nazywany (od XVI wieku) gotykiem. W konstrukcjibudowli., opartej na zwartym i konsekwentnym systemie szkieletowym, zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki jubileusz

  W działalności kościelno-politycznej nie miał Bonifacy VIII większych sukcesów. Wbrew znacznemupoparciu materialnemu i moralnemu (przywileje) dla króla aragońskiego Jakuba w wyprawie przeciwFryderykowi, nie zdołał rozwiązać problemu Sycylii. Niedoprowadził mimo usilnych starań do pojednaniaWenecji z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Rzeźby i witraże

  Sztuka poprzedniego okresu, romańska, lubowała się w tematyce, wziętej z świata zwierzęcego, widzianegoczęsto w monstrualnej formie (bestiaria). Gotyk zwraca się ku postaciom ludzi i ku kwiatom, a jegoikonografia spełnia rolę dzisiejszych przeźroczy lekcyjnych. Kaznodzieje do niej nawiązują, by dać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 105

  praca w formacie txt

Do góry