Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BUDDE, Buddeus JOHANN FRANZ

  ur. 25 VI 1667 w Anklamna Pomorzu Zach. (NRD), zm. 19 XI 1729 w Gotha (Turyngia),Ewang. filozof i teolog.

  Był synem pastora luterańskiego; studia filoz. odbywał 1685--87 w Wittenberdze, po czym został wykładowcą na wydzialefiloz.; 1689 udał się do Jeny, gdzie studiował historię powsz.;powołany 1692 na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDDHAGHOSZA, Buddhaghosa

  ur. ok. 390 w pn.Indiach, zm. na Cejlonie, Mnich i filozof buddyjski, komentatortekstów kanonu palijskiego (Tipitaka).

  Był początkowo zwolennikiem braminizmu, a po przyjęciubuddyzmu udał się dla odbycia studiów na Cejlon, gdzieosiadł w klasztorze w Anuradhapurze i zapoznawał się z tekstamikan. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDDYJSKIE SZKOŁY

  Instytucje zajmujące się kształceniemmłodzieży ze środowisk buddyjskich (—> buddyzm),przede wszystkim w Indiach, Sri Lance i Japonii.

  I. W INDIACH — Za życia -> Buddy nauczanie nie miałoform zorganizowanych i polegało na osobistych kontaktach mistrza(-> bonza) z uczniem; dopiero po śmierci Buddy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /11 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDÉ GUILLAUME

  ur. 26 I 1468 w Paryżu, zm. 22 XII1540 tamże, Franc, humanista.

  Studiował prawo w Paryżu i Orleanie, a nast. literaturę klasyczną.Był sekretarzem króla Ludwika XII, posłem w Rzymie(1515) za pontyfikatu pap. Leona X, nast. bibliotekarzem i doradcąkróla Franciszka I; 1530 wpłynął na ufundowanie Collègede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDJALA

  Diecezja w Zairze eryg. 25 XI 1964, sufr. Mbandaki.

  Zajmuje 50 000 km2 i liczy 465 000 mieszk., w tym 175 090katolików, 12 676 katechumenów, 42 374 protestantów, 2000 ->kimbangistów i 149 374 animistów, 9 księży diec. i 45 zak., 1 domzak. męski, 55 zakonników, 12 domów zak. żeńskich, 53 siostry.

   

  AAS...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDKIEWICZ KONSTANTY ROMUALD ks.

  ur. 19 VI 1867w Żubrach k. Dyneburga, zm. 31 III 1923 w Moskwie, Działacznar. i społeczny.

  Studia teol. odbywał w seminarium duch. (1886-90) oraz wAkademii Duch. w Petersburgu (1890-93); 1893 przyjął święceniakapł. i został wik. w Pskowie, 1896 prefektem gimnazjummęskiego w Witebsku, 1903 wikariuszem, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZKOWSKI GRZEGORZ bp. OP

  zm. ok. 1424, Przeorklasztoru w Łucku, ok. 1400 objął bpstwo we WłodzimierzuWołyńskim.

  Cieszył się poparciem wielkiego księcia litew. Witolda, w któregootoczeniu często przebywał; popierał plany Witolda zmierzającedo utworzenia odrębnej metropolii dla Litwy, czegoprzejawem było m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZYŃSKI BONAWENTURA OFMRef

  ur. ok. 1800, zm.1872 w Berlinie (Stany Zjedn.), Misjonarz.

  Pracował w Chinach i Chile; ok. 1863 przybył do StanówZjedn., gdzie w Poland Corner (stan Wisconsin, późniejsza nazwaPolonia) pracował wśród Polaków jako następca ks. J. Polaka;zbudował tu pod wezw. św. Józefa najstarszy pol. kościółw stanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZYŃSKI WINCENTY SJ

  ur. 17 III 1789 w Hirowcach(Białoruś), zm. 29 III 1853 w Lowanium, Filozof.

  Do zakonu wstąpił 1805; filozofię studiował w Połocku 1806--09; przez 6 lat uczył retoryki i poetyki w Mścisławiu, Połockui Witebsku; teologię ukończył w Połocku, gdzie był współzałożycielemi redaktorem -» „Miesięcznika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUCZYS, Bučys PRANAS PETRAS MIC bp.

  ur. 20 VIII1872 w Silgaliai (Litwa), zm. 25 X 1951 w Rzymie, Teolog.

  Szkołę średnią ukończył w Mariampolu; studia filoz.-teol.odbył w seminarium duch. w Sejnach (1890-95), w AkademiiDuch. w Petersburgu oraz na uniw. we Fryburgu Szwajc, gdzieuzyskał doktorat z apologetyki za pracę Św. Stanisław...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 488

  praca w formacie txt

Do góry