Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BUKOFZER MANFRED

  ur. 27 III 1910 w Oldenburgu,zm. 7 XII 1955 w Berkeley (Stany Zjedn.), Niem. muzykolog.

  Od 1940 działał w Stanach Zjedn., głównie na uniw. w Berkeley,gdzie od 1946 był profesorem. Jest autorem licznych pracz historii muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycjirei. od średniowiecza do baroku, m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUJALSKI ANTONI BONAWENTURA OFMConv

  ur. 1726na Litwie, zm. 10 VIII 1782 w Olkienikach (k. Wilna), Teolog.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej ; kształcił się w Wilnie, a nast.w kolegium zak. w Asyżu, gdzie uzyskał doktorat z teologii;po powrocie został regensem studium wił.; 1763-66 był prowincjałemlitew. prowincji zak., a od 1772 gwardianem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOWINA, rum. Bucovina

  Kraina w środk. Europiemiędzy Karpatami a środk. Dniestrem (obecnie część pn. wUkraińskiej SRR, a pd. w Rumunii).

  W starożytności mieszkały tu plemiona dackie; nast. skolonizowanaprzez Słowian. W X-XI w. B. należała do Rusi Kijowskiej,w XII-XIII w. była częścią księstwa halickiego, a odXIV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /5 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUK

  Parafia i dekanat w archidiec. poznańskiej. Lokacjamiasta nastąpiła w poł. XIII w.; od 1257 z nadania Przemyśla Iwchodził w skład beneficjum kustosza pozn.; 1303-1796 B. byłwłasnością bpów poznańskich.

  Kościół par. św. Wojciecha istniał już w XI lub XII w. ; najego miejscu 1760 wzniesiono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOWO MORSKIE

  Wieś w parafii Jeżyce w dekanaciesławieńskim w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (od 1972).

  Ok. 1250 książę Pomorza Gdańskiego Świętopełk wraz z księciemszczecińskim Barnimem I nadali cystersom tereny nadmorskiew B., które stało się filią klasztoru Dargun w Meklemburgii.

  W 2. poł. XIII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUK JAKUB ks.

  ur. 6 III 1825 w Zejicy (obecnie Siebitzw NRD), zm. 15 VIII 1895 w Bad Wildungen (RFN), Działacznar. i pisarz.

  Studiował filozofię i teologię na Uniw. Karola w Pradze, gdziebył współzałożycielem serbołużyckiej organizacji studenckiej Serbowka(1846) oraz jednym z pierwszych członków nar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOWSKI JAN

  ur. 10 I 1873 prawdopodobnie w Barszczowicach(k. Lwowa), zm. 1 IX 1943 w Nowym Targu, Malarz,dekorator, grafik.

  Studia odbył na wydziale prawniczym UJ, a nast. (1893-1900)w krak. Szkole Sztuk Pięknych, m.in. u W. Łuszczkiewiczai J. Malczewskiego; 1900 w Monachium studiował m.in. w ZakładachPrzemysłu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /2 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKARESZT

  Stolica Rumunii, siedziba abpstwa kat.eryg. 23 IV 1883, z sufr. (od 1930) Alba Julia, Jassy, Timisoarai Satu Mare—Oradea, a od 1925 siedziba prawosł. patriarchatu.Chrześcijaństwo na terytorium obecnej archidiecezji B., znanew III w., zostało zniszczone przez najazdy ludów germ, i słow.(V-VIII w.);

  w IX w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUGLIO LODOVICO SJ, chiń. Li Lei - su

  ur. 26 I 1606w Mineo (Sycylia), zm. 7 X 1682 w Pekinie, Misjonarz i sinolog.

  Do zakonu wstąpił 1622, po złożeniu ślubów 1635 wyjechałna Daleki Wschód; 1637 przybył do Chin, gdzie po 2-letniejnauce języka chiń. pracował początkowo w Ciangmen; 1640założył nową placówkę mis. w Syczuanie;

  od 1648...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOWSKI JULIAN ks.

  ur. 29 XII 1837 w Krakowie,zm. 17 V 1904 tamże, Działacz społ., historyk.

  Studiował teologię na UJ; po przyjęciu 1862 święceń kapł.pracował jako katecheta w szkołach krak.; 1876 został prepozytemkościoła św. Anny w Krakowie; po uzyskaniu 1878 doktoratuz teologii na Uniw. Lwowskim pracował w kurii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt

Do góry