Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI - Delegacja polska

  Oskarżenia, wysuwane na soborze przez Krzyżaków przeciw Jagiełłę i Polsce, zwróciły szczególniejsząuwagę wielotysięcznego zgromadzenia w Konstancji na polską delegację, która była liczna i okazała.Przewodniczył jej Mikołaj Trąba, arcybiskup gnieźnieński (1412-1422), doświadczony dyplomata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncyliaryzm

  Ogłoszenie soboru w Pizie było obraniem trzeciej drogi (via concilii), wskazywanej jako środek zakończeniaschizmy, po niepowodzeniu na dwóch innych, pertraktacji lub rezygnacji obu papieży. Wskazywanona nią już od początku schizmy, szczególnie czynili to dwaj autorzy (1379-1381) w swoich traktatach,profesor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór polsko - krzyżacki

  Zwycięska bitwa pod Grunwaldem (1410) zahamowała ekspansję Krzyżaków, ale nie rozbiła ich siłymilitarnej. Niekorzystny dla Polski pokój toruński umożliwił Zakonowi dążności rewindykacyjne, którewywołały nową wojnę w 1414 roku, tym razem bez sukcesów polskiego oręża. Jagiełło zgodził się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki schizmy

  Krótki pobyt w Rzymie ostatniego z papieży awiniońskich, Grzegorza XI, ożywił pragnienie Rzymian, byjego następca nie powrócił do Awinionu. Podczas konklawe domagali się wyboru Rzymianina. W konklawebrało udział 16 kardynałów, wśród których było 11 Francuzów, a tylko 4 Włochów. Poza Rzymemznajdowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym i Awinion

  Urban VI tracił w Rzymie własnych zwolenników, doszło nawet (1383) do spisku na jego życie z udziałemsiedmiu kardynałów, którzy chcieli oddać papieża pod kuratelę. Okrutne stłumienie spisku, ukaranieśmiercią pięciu kardynałów, ucieczka dwóch do Awinionu, spotęgowały napięcie. Papież opuścił Rzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe uniwersytety

  Do szeregu sławnych .już uniwersytetów z XIII wieku doszły nowe, od połowy XIV wieku.

  W Pradze założył (1348) uniwersytet Karol IV, znany z pobożności i wykształcenia teologicznego, zzamiłowania do nauki i pisarstwa (autobiografia, żywoty świętych, kazania). Wzór wziął z Sorbony istworzył przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKA SCHIZMA I HUSYTYZM

  Radość z powrotu (1377) do Rzymu papieża Grzegorza XI nie trwała długo. Przyczyną była nie tylkojego rychła śmierć, ale o wiele więcej opozycja przeciw nowemu papieżowi, Urbanowi VI (1378-1389) i wybuch w Kościele rozłamu, który nazwano wielką schizmą zachodnia (1378-1417).

  Wśród walk dwóchobozów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominalizm

  Krytyczne stanowisko; wobec uznanych autorytetów scholastyki, Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota,zajęli ich bracia zakonni: dominikanin, teolog papieski w Awinionie i biskup, Durand z Saint-Pourcain(zm. 1334), oraz franciszkanin Piotr Aureoli (zm. 1322). obaj wywarli wpływ na Wilhelma Ockhama,który skonkretyzował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królowa Jadwiga — nawrócenie Litwy

  Wygaśnięcie (1370) dynastii piastowskiej, bardzo zasłużonej dla Kościoła, wywołało wewnętrzne napięciew państwie, aż do powołania na tron Jadwigi (1384), po jej ojcu, Ludwiku Węgierskim (1370-1382).Napięcia nie ominęły Kościoła w Polsce, ale uniknął on poważniejszych strat. Zyskał natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka Wiklefa

  Angielskiego filozofa, teologa i polityka, Jana Wiklefa (ok. 1330-1384) starano się zaliczyć do nominalistów,był jednak realistą. Po studiach w Oksfordzie wykładał ł działał przez całe życie na tym uniwersytecie,posiadając jako uposażenie kilka dochodowych beneficjów. Za obszerne komentarze do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 225

  praca w formacie txt

Do góry