Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CAGAYAN, Kagayân

  Metropolia w Filipinach w prow.Misarais, siedziba uniwersytetu katolickiego.

  Diecezję C. erygowano 20 I 1933 jako sufr. Manili, a 29 VI1951 podniesiono do rangi archidiecezji z sufr. Butuan, Surigao(Surigaw) i prałaturami Iligan i Malaybalay; ma dobrze zorganizowanysystem szkolnictwa par. podstawowego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAENA CYPRIANI

  Jedyny w literaturze patrystycznejutwór w formie dialogu odbywającego się przy stole biesiadnym(PL 4, 925-932; MGHPoetae IV, 2,872-898), przypisywanykapłanowi galijskiemu Cyprianowi (1. poł. V w.).

  Autor opisał w nim ucztę w Kanie Galilejskiej, którą wyprawiłkról Johel (Bóg) z racji godów; z każdą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAGIN PAUL OSB

  ur. 7 VI 1847 w Béthune (Francja),zm. 8 IV 1923 w Solesmes (Francja), Liturgista.

  Wstąpił do opactwa Solesmes; początkowo zajmował się ->chorałem gregoriańskim; owocem badań z tej dziedziny byłoUn mot sur l'„Antiphonale missarum" (Solesmes 1890), studiumo antyfonach na komunię okresu wielkiego postu, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAERE

  (Cervèteri w prow. Rzym), Bpstwo w rzym. prowincjiLacjum zał. prawdopodobnie przez pap. Feliksa II(355-365); pierwszym pewnym historycznie bpem był Adeodat(499); znanych kilku bpów z IX-XI w.; w końcu XI w. w wynikuzmniejszenia się liczby ludności bpstwo C. zniesiono;obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CÁELESTIS FORMÁM GLORIAE

  Hymn w oficjum czytańna święto Przemienienia Pańskiego wprowadzony 1971,anonimowy utwór rymowany, przypuszczalnie z XIII w.

  Autorwyraża podniosły nastrój wiernych i tęsknotę za oglądaniemBoga. Chrystus w chwale ukazał się apostołom, którzy stali sięświadkami jego rozmowy z Mojżeszem i Eliaszem oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAGLIARI

  Metropolia w pd.-wsch. Sardynii z sufr. Iglesias(od 1764), Nuoro (od 1778), Ogliastra (od 1824).

  Bpstwo powstało przed 314; od V w. metropolia, która w VIw. obejmowała Sardynię i -» Baleáry; podlegało jej 7 sufraganii:Forum Trajani, Senafer, Minorka, Sulcis, Torres, Majorka,Ibiza (Iviza); prawo konsekracji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAESAREA

  Nazwa kilku bpstw tytularnych powstałychw okresie wczesnochrześcijańskim.

  1. Caesarea in Bithynia (niezident. miejscowość w pn. Turcji),bpstwo w metropolii Nikomedia w rzym. prowincji BityniaI; znanych 8 bpów z III-IX w.; obecnie bpstwo tytularne.

  2. Caesarea in Cappadocia -> Cezarea Kapadocka.

  3. Caesarea...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAELI DEUS SANCTISSIME

  Hymn nieszporny na środę(I i III serii) tygodni zwykłych wprowadzony 1971, utwórnieznanego autora z VII-VIII w., używany w średniow. brewiarzachpol. i w BR.

  Hymn, używając wyrażeń z Rdz 1,14-19,wysławia Boga Stwórcę za dzieło dnia czwartego i prosi goo oświecenie serc, oczyszczenie umysłów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAESAROPOLIS

  (obecnie Sarli w Grecji), Bpstwo w rzym.prowincji Macedonia II w metropolii Filippi; wzmiankowanew IX i XI w. ; upadło prawdopodobnie w XIV w. ; od XVII w.jest bpstwem tytuł.; bpem tytularnym C. był Ludwik Górski,sufr. pomorski diecezji włocł. w Gdańsku (1781-99).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAELI MILITIA CONSONET DULCITER

  Hymn ku czciśw. Małgorzaty z Antiochii, anonimowy utwór krak. z pocz.XV w., zachowany w rękopiśmiennych i druk. brewiarzach krak. ;

  składa się z 7 strof o rymach parzystych i wewn. na wzór hymnuo męczennikach Sanctorum mentis. Treścią hymnu jest męczeństwośw. Małgorzaty. Tekst wydano w AH IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt

Do góry