Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CALIGARI GIOVANNI ANDREA bp.

  ur. 14 X 1527 w Brisighella(prow. Rawenna), zm. 19 I 1613 w Bertinoro (prow.Rawenna), Nuncjusz pap. w Polsce.

  Studiował w Bolonii, uzyskując 1554 doktorat obojga praw;do 1651 pracował w Kurii rzym.; w tymże roku pod wpływemkard. G.F. -> Commendonego przyjął święcenia kapł.;

  od 1565,zarządzając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALDERÓN de la BARCA PEDRO

  ur. 17 I 1600 w Madrycie,zm. 25 V 1681 tamże, Dramaturg i poeta.

  Kształcił się w kolegium jez. w Madrycie, nast. studiowałteologię, filozofię i prawo na uniw. w Alcalá de Henares i Salamance;wcześnie zasłynął jako poeta i dramaturg, m.in. 1622uzyskał III nagrodę na konkursie poetyckim Teresy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /6 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALEPIO, Calepino AMBROGIO OESA

  ur. 2 VI 1435 wCalepio (k. Bergamo), zm. 30 I 1510 w Bergamo, Leksykograf.

  Do zakonu wstąpił 1458, prawdopodobnie nie przyjął święceńkapłańskich. Owocem jego wieloletniej pracy i znajomościjęzyków klasycznych oraz hebr. był słownik łac. Cornucopiae(Reggio Emilia 1502), w którym wyjaśniał znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALGARY

  Diecezja w pd.-zach. Kanadzie (prow. Alberta)eryg. 30 XI 1912 jako sufr. Edmonton.

  Zajmuje 105 999 km2i liczy 555 000 mieszk., w tym 113 000 katolików, 73 parafie,83 księży diec. i 69 zak., 92 zakonników, 202 siostry.

   

  L. Pouliot, DHGE XI 391-392; AnPont 1973.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALI

  Metropolia (od 1964) w pd.-zach. Kolumbii z sufr.:Buga, Cartago, Palmira.

  Diecezję C. erygowano 7 VI1910 z częściarchidiecezji Popayán; 1920 do C. włączono część terytoriumz diecezji Manizales; 1927 z części C. utworzono prefekturęapost. Tumaco.

  Archidiecezja zajmuje 2712 km2 i liczy1 104 648 mieszk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALIABRIA

  (hist. Ciudad de España), Staroż. bpstwo wrzym. prowincji Luzytania, ustanowione 603-610 w metropoliiMenda.

  Przestało istnieć 711 z chwilą najazdu Arabów; znani3 bpi z VII w.; obecnie bpstwo tytuł.; za jej kontynuację uważanabyła diec. -> Ciudad Rodrigo, której bpi w XII w. tytułowalisię episcopi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALAMA (1)

  (Gelma w pn.-wsch. Algierii), Bpstwo staroż.w rzymskiej prow. Numidia. Istniało w IV-IX w.; znanych 4bpów do VI w. (m.in. Megaliusz, który 395 konsekrował Augustynana bpa, i ->- Posydiusz) oraz 2 bpów z VII1-IX w. ;

  C. byłamiejscem kultu św. Szczepana Diakona z uwagi na sprowadzonetu jego relikwie, a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALDARA ANTONIO

  ur. 1670 w Wenecji, zm. 28 XII1736 w Wiedniu, Wł. kompozytor.

  Uczył się u Giovanniego Legrenzi w Wenecji i od 1700 byłśpiewakiem i wiolonczelistą w kapeli San Marco; później prowadziłżycie wędrowne, odwiedzając Wiedeń, Rzym i Madryt;

  1716 osiadł na stałe w Wiedniu, gdzie na dworze ces. Karola...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALAMA (2)

  Prałatura niezależna w Chile w metropoliiAntofagasta eryg. 21 VII 1965 z części archidiec. Antofagastai diec. Iquique.

  Zajmuje 43 000 km2 i liczy 115 000 mieszk.,w tym 100 000 katolików, 28 parafii, 8 księży diec. i 3 zak.,3 zakonników, 10 sióstr.

   

  AAS 58(1966) 344-346; AnPont 1973.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALAMUS

  Naczynie liturg. w kształcie rurki służące doprzyjmowania eucharystii pod postacią wina; wyszło z powsz.użycia, gdy zaprzestano udzielać komunii pod dwiema postaciami.

  Po przywróceniu przez Sobór Wat. II możliwości przyjmowaniakomunii pod postacią wina c. służy do spożywaniaKrwi Pańskiej (jako jeden...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt

Do góry