Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ROZDWOJONY SOBÓR BAZYLEJSKI

  Eugeniusz IV nie był zwolennikiem soboru, bo obawiał się stale żywych idei koncyliarnych i czuł sięzagrożony żądaniami kapitulacji wyborczej, choć sam ją podpisał jako kardynał przed wyborem na papieża.Zarządził on zamknięcie soboru bazylejskiego pod pretekstem, że zgromadził niewielką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Pizie

  Sobór do Pizy zwołało siedmiu kardynałów obediencji rzymskiej i sześciu obediencji awiniońskiej. Rozpocząłsię 25 marca 1409 roku. Nazajutrz przerwano trwające od listopada 1408 roku obrady soboru BenedyktaXIII w Perpignan i wysłano poselstwo do Pizy.

  Obrady w Perpignan prowadziła dość znaczna liczba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymasostwo Mikołaja Trąby

  Powstanie w monarchii polskiej drugiej metropolii łacińskiej, umocnionej odsunięciem politycznychroszczeń Węgier do Rusi i przeniesieniem stolicy arcybiskupiej z Halicza do Lwowa w 1412 roku, byłobezpośrednią przyczyną przyjęcia tytułu prymasa przez arcybiskupów gnieźnieńskich. Tytuł ten dawał imw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Hus

  Podział na trzy obediencje osłabiał Kościół wewnętrznie, jak nigdy dotąd. Nauka Husa miała rozjaśnić -jak on sądził - a zaciemniła obraz Kościoła. Przejął go od Wiklefa, lecz widział w świetle narodowej ikościelnej sytuacji Czech.

  Profesor oraz dwukrotnie rektor uniwersytetu praskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unijna misja Grzegorza Camblaka

  Pod koniec soboru zjawiła się w Konstancji delegacja Kościoła Prawosławnego z Polski pod przewodnictwemmetropolity kijowskiego Grzegorza Camblaka i czyniła starania o unię. Bezpośrednią przyczynąstało się rozdwojenie w prawosławnej metropolii ruskiej, której stolicą był Kijów.

  Po śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI

  Nowy sobór miał odbyć się już w 1412 roku, według postanowienia z Pizy. Jan XXIII zebrał w Rzymiekilkunastu uczestników, którzy na jedynym posiedzeniu uroczystym ponowili potępienie nauki Wiklefa, anastępnie podjęli uchwałę o zwołaniu soboru w późniejszym czasie. Nie interesował się nim papież...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin V i konkordaty

  Sobór w Konstancji nie miał wiele czasu na debaty o reformie Kościoła. W październiku 1417 roku wydanokilka dekretów w celu uniknięcia na przyszłość schizmy oraz uregulowania obsady beneficjów iograniczenia nadmiernej centralizacji kurii papieskiej. Po wyborze Marcina V opublikowano kolejne dekretyo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI - Przywrócenie jedności

  Wbrew zaproszeniu nie przybył do Konstancji ani Grzegorz XII, ani Benedykt XIII. Na uznanie przezsobór liczył więc Jan XXIII, bo on go zwołał i przewodniczył w jego obradach. W publicystyce soborowejodzywały się jednak głosy, że wszyscy trzej papieże powinni ustąpić, a przeciw Janowi XXIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłabiony Kościół (1431 – 1517)

  W Konstancji przywrócono jedność najwyższej władzy w Kościele Zachodnim, lecz nie zdołano dokonaćupragnionej reformy. Dla jej przeprowadzenia zebrał się sobór bazylejski, lecz dobrze zapoczątkowanedzieło reformy zniweczył później nową schizmą. Do głosu doszły partykularne interesy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawy wiary — Jan Hus

  Przywrócenie jedności zajmowało sobór w szczególniejszy sposób, lecz prowadzono równolegle dyskusjenad zagadnieniami wiary, do których zaliczono cztery zasadnicze sprawy: naukę Wiklefa i Husa, udzielanieświeckim komunii świętej pod postacią wina (kielich dla świeckich), problem zabójstwa tyrana oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 803

  praca w formacie txt

Do góry