Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Koniec rekonkwisty — hiszpańska inkwizycja

  Sykstus IV starał się zyskać poparcie monarchów dla swojej działalności przez obdarzanie ich licznymiprzywilejami kościelnymi. Cesarz Fryderyk III już w 1473 roku uzyskał prawo prezenty na trzysta beneficjów.Władcy hiszpańscy, król aragoński Ferdynand i jego żona królowa kastylijska Izabella...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież krzyżowiec — Kalikst III

  Piętnastu zebranych na konklawe kardynałów, oscylując między stronnictwami Orsinich i Colonnów,wybrało kompromisowego kandydata, blisko osiemdziesięcioletniego kardynała hiszpańskiego AlonsoBorja (po wł. Borgia), znanego z inteligencji, prawniczego wykształcenia, dyplomatycznych umiejętnościi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież humanista — Pius II

  Kardynał Rodrigo Borgia powrócił z legacji na konklawe i przez swój akces przeważył szalę na korzyśćkardynała ze Sieny, Eneasza Silvio Piccolomini, Piusa II (1458-1464).

  Piccolomini, znany z uczoności, w trudnych warunkach materialnych zdobywał wiedzę, studiując prawo,choć interesował się przede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież monarcha — Paweł II

  Podczas konklawe po śmierci Piusa II kardynałowie ułożyli i zaprzysięgli kapitulację wyborczą. Wprawdziezobowiązywała ona nowego papieża do prowadzenia walki z Turkami i do zwołania soboru, lecz wswoich istotnych postanowieniach starała się ograniczyć władzę papieską na korzyść kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazimierz Jagiellończyk i Kościół

  Król Kazimierz (1447-1492) zasiadł na tronie polskim w tym samym czasie, w którym rozpoczął siępontyfikat Mikołaja V, protektora i propagatora humanizmu. Kontakty Polski z humanistami włoskimirozpoczęły się jednak już wcześniej, podczas soboru w Konstancji. Nabył tam erudycji humanistycznejsekretarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /11 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ BEZ REFORMY

  Radykalne dekrety reformistyczne soboru bazylejskiego, zwłaszcza z okresu jego działalności w schizmie,nie zyskały powszechnego uznania i realizacji. Wołanie o nowy sobór bezskutecznie umieszczanow niektórych kapitulacjach wyborczych. Najczęściej wychodziło ono z kół opozycji antypapieskiej. Nikłebyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKŁE ŚWIATŁA UNII

  Zawarcie unii florenckiej (1439) odbyło się w dramatycznej scenerii walki Eugeniusza IV z koncyliaryzmembazylejskim i walki cesarstwa bizantyjskiego z przemożnymi siłami tureckimi. Walki te były jednocześniegłówną przyczyną doprowadzenia z obu stron do unii za wszelką cenę.

  Nie mogła więc mieć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór bez papieskiej aprobaty

  Eugeniusz IV nie cofnął zwołującej sobór bulli swego poprzednika. Zatwierdził nawet wyznaczonegoprzez Marcina V legata przewodniczącego, wybitnego kardynała Juliusza Cesarini, a gdy ten nie zdążyłpowrócić z legacji w Niemczech, polecił swoim dwom pełnomocnikom, teologom Janowi z Ragusa i Janowiz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizantyjskie polemiki unijne

  Po upadku unii lyońskiej z 1274 roku odżywały wśród bizantyjskich polityków i teologów raz po razdążności do pojednania obu Kościołów i politycznego sojuszu Bizancjum i Zachodu. W teologicznympiśmiennictwie drugiej połowy XIV wieku dominowały jeszcze zagadnienia mistyczne i polemiki wokółcoraz bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy z husytami

  Pertraktacje w Bazylei były kontynuacją starań husytów o uznanie przez Kościół ich żądań, które wysunęlipo spaleniu Jana Husa. Ujęli je w cztery punkty, zwane artykułami praskimi lub kompaktami praskimi.Przedstawili je nowemu królowi czeskiemu, Zygmuntowi Luksemburskiemu, już na sejmie praskim w1420...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 569

  praca w formacie txt

Do góry