Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CAVALLERA FERDINAND SJ

  ur. 26 XI 1875 w Le Puy(Owernia), zm. 10 III 1954 w Tuluzie, Teolog.

  Po wstąpieniu 1892 do zakonu odbywał studia human, i filoz.w Tuluzie, Uclés (Nowa Kastylia) i Vais, a 1903-06 studia teol.w Enghien (Belgia); 1906 przyjął święcenia kapł. i uzyskał doktoratz patrologii na Sorbonie; 1909 został prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /3 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAUWELAERT AUGUST van

  ur. 31 XII 1885 w Lombeek(Brabancja), zm. 4 VII 1945 w Antwerpii, Poeta i prozaik.

  Studiował prawo w Lowanium, biorąc żywy udział w kat.ruchu studenckim; później był adwokatem w Antwerpii. Zadebiutowałjako poeta pod wyraźnym wpływem K. van deWoestijne'a zbiorkiem Verzen (An 1909);

  pozycję w poezji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATHOLIC TRUTH SOCIETY (CTS)

  Stowarzyszeniekapłanów i świeckich zał. 1884 w Anglii przez kard. H.A.Vaughana i J. Brittena w celu pogłębiania wiary wśród katolikóworaz szerzenia idei kat. wśród niechrześcijan.

  Zadanie to realizuje przez rozpowszechnianie prasy kat., wydawanieksiążek i broszur, wygłaszanie prelekcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATHREIN VICTOR SJ

  ur. 8 V 1845 w Brig n. Rodanem(Szwajcaria), zm. 10 IX 1931 w Akwizgranie, Etyk, neotomista.

  Do zakonu wstąpił 1863, a 1877 w Liverpool ukończył studiateol. i przyjął święcenia kapł.; 1882-1922 wykładał w seminariumzak. w Valkenburgu (Holandia).

  Przeciwstawiając się skrajnemu ewolucjonizmowi, bronił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATO DIOMEDES

  ur. ok. 1570 w Wenecji, zm. po 1615,Lutnista i kompozytor. Do Polski przybył ok. 1590 na dwórZygmunta III Wazy, któremu towarzyszył 1592-93 w podróżydo Gdańska i Szwecji. 1601-02 przebywał na dworze StanisławaKostki, podskarbiego ziem pruskich.

  Był znakomitym wirtuozem lutnistą, a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAUSAE MAIORES

  (łac. sprawy ważniejsze), Sprawyzastrzeżone papieżowi przez prawo Boże lub kościelne.

  Podstawa takiego zastrzeżenia opiera się na przysługującejpapieżowi władzy prymatu i przywileju nieomylności. Nazwycm. po raz pierwszy użył pap. Innocenty I (402-417) w odniesieniutylko do spraw sądowych (PL...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATHER WILLA SIBERT

  ur. 7 XII 1873 k. Winchester(Wirginia), zm. 24 IV 1947 w Nowym Jorku, Amer, powieściopisarka,poetka i dziennikarka; 1895 ukończyła studia uniw.;1901 rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Pittsburgu, współpracującz redakcją nowojorskiego czasopisma „McClure'sMagazine", które od 1906...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATHOLIC CHURCH EXTENSION SOCIETY (CCES)

  Stowarzyszenie kośc. zał. 1905 w Chicago w celu szerzenia katolicyzmuw krajach kontynentu amer, i w Filipinach.Powstało z inicjatywy F.C. Kelleya; zatwierdzone 7 VI 1907przez pap. Piusa X, przyjęło 1910 tytuł stowarzyszenia pap.;

  jego zadania, podobnie jak Bonifatiusverein (św. Bonifacy II),polegają na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATHOLIC GUILD of JEWS, Catholic Guild Israel (CGJ)

  Rel. stowarzyszenie zał. 1917 w Anglii w celu wspomagania modlitwąoraz kolportażem odpowiednich książek i prasy dziełanawracania żydów na katolicyzm.

  Członkowie zobowiązują sięw tym celu do określonych praktyk ascet. (modlitwa, komunia,nowenna mszy); agregowane do Arcybractwa Modlitwy o Nawrócenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATANZARO

  Archidiecezja (od 1927) w pd.-wsch. Włoszech(Kalabria), bez sufraganii.

  W 1121 w wyniku najazdu Normanów pap. Kalikst II przeniósłsiedzibę bpstwa Tres Tabernae (obecnie tytuł.) do C , któredo 5 VI 1927 było sufr. Reggio Calabria; 1914 powstało w C.regionalne seminarium duch. we Włoszech kształcące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt

Do góry